Till startsidan

6.4 Svensk medborgare bosatt i utlandet

Akut vård

Svensk medborgare bosatt och försäkrad i utlandet har som alla andra rätt till akut vård vid vistelse i Sverige och följer samma regler. Se även avsnittet "Akut vård (=nödvändig vård) vid tillfällig vistelse i Sverige"

Planerad vård

Planerad vård kan ske om personen fått intyg E112 från myndigheterna i bosättningslandet. Regionen debiterar Försäkringskassan eventuella hjälpmedelskostnader under vistelsen i Sverige, enligt upprättade lokala rutiner. Om man som svensk medborgare bor och är försäkrad i ett annat land kan man normalt inte ta med sig hjälpmedel till arbets- eller bosättningslandet. Undantag kan göras om förskrivaren tillsammans med kostnadsansvarig kommer överens därom.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?