Till startsidan
Till startsidan

18 30 15 Portabla ramper Tröskelramp/tröskelkil

Nivå:

2b

Förskrivare:

Leg.arbetsterapeut
Leg.fysioterapeut/Leg.sjukgymnast

Målgrupp:

Personer med funktionsnedsättning som förflyttar sig med hjälpmedel inomhus.

Kriterier:

Nivåskillnad i bostaden som är så hindrande att personen inte kan förflytta sig med hjälpmedel på ett säkert sätt.

Mål med hjälpmedlet:

  1. Möjliggöra ökad tillgänglighet så att förflyttning med hjälpmedel kan ske självständigt eller med hjälp av annan person.
  2. Möjliggöra självständighet/delaktighet i dagliga livets aktiviteter inom bostaden.


Förskrivning av flera:

Ja

Övrigt:

____________________________________________________________________________________

Råd i förskrivningsprocessen

Bedömning

En individuell bedömning ligger alltid till grund om behovet kan tillgodoses och bli säkert med tröskelramp/tröskelkil eller om personen bör ansöka om bostadsanpassningsbidrag för borttagning av tröskel/trösklar. Tänk på att det är olika lätt att köra över olika material och att lutningen inte får vara för brant. Tänk på lutningen och att det ibland behövs byggas upp vilplan

För rullstolsanvändare rekommenderas bostadsanpassning i första hand då minsta nivåskillnad kan göra att rullstolen bli mycket tungkörd och svårhanterlig. Tröskeltröskelkil kan i dessa fall läggas som en tillfällig lösning i väntan på bostadsanpassning, om det bedöms säkert.

Bedöm om fallrisk föreligger. Bedöm om gående personer klarar att gå på ett sluttande underlag, att personen inte fastnar med fot/sko på tröskelkilen. Bedöm om en lös tröskelkil utgör säker förskrivning utifrån att tröskelkilen kan glida på underlaget eller att eventuell tejp lossnar med tiden. Tröskelkilen kan då utgöra halk- eller fallrisk. Om löst liggande tröskelkil bedöms osäker och personen inte ger sitt medgivande till tejpad tröskelkil sker ej förskrivning av kil.

Utprovning

Instruera och träna hur personen ska köra över tröskeln så att det blir en säker passage. Exempelvis om rollatorn rullar i väg i nedförslutning eller hur man kör upp för tröskelkil med ett eller bägge främre hjulen samtidigt.

Tänk på att tröskelkil inte får ligga i vägen i en passage, exempelvis i utanför ett badrum mot en smal hall. Vid behov av tröskelkil till utåtgående dörr från badrum med upphöjt badrumsgolv kan en lös tröskelkil läggas dit/tas bort av annan person.

Tänk på att välja rätt tröskelkil till rätt nivåskillnad. Om rätt höjd på tröskelkil inte finns hos tillverkare ska endast tröskelkilar som tillverkaren godkänner att bygga flera på höjd förskrivas.

Om tröskelkil ska fästas med tejp behöver personen informeras att tejp kan bli kvar på golvet efter borttagning. Det är ett egenansvar att ta kontakt med hjälpmedelsverksamheten för att fästa tröskelkilen på nytt.

Övrigt

För tröskelkil vid tröskel i anslutning till bostaden, tex ytterdörr eller altan, kan tröskelkil användas. Kontrollera alltid först med tillverkaren att tröskelkilen är godkänd att användas utomhus.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats