Region Värmland logga

Inkontinens

Samlat stöd för dig som förskriver inkontinenshjälpmedel. Här finns också information om utbildningar, mässor, nätverk och litteratur inom området. Prenumerera på nyheter för att hålla dig uppdaterad.

Region Värmland och kommuner i Värmland ska erbjuda patienter med urinretention eller tarminkontinens inkontinenshjälpmedel om patienten är:

    • Folkbokförd och bosatt i Värmland och inte är intagen för vård på sjukhus.
    • Har ett varaktigt behov av absorberande produkter och genomgått en utredning av bakomliggande orsak.
    • På grund av allvarlig sjukdom eller skada har behov av hjälpmedel.

    Nyheter inkontinensvård

    Sidan uppdaterad