Till startsidan

MittVaccin

MittVaccin är ett IT-stöd som används för att hantera och registrera vaccinationer.

MittVaccin används av hälso- och sjukvårdspersonal inom Region Värmland och Värmlands kommuner som utför och/eller administrerar vaccinationer. Det riktar sig även till invånare i Värmland som vill boka tid för vaccination och se sin samlade vaccinationshistorik.

Ersätter Svevac

MittVaccin ersätter Svevac som ska tas ur bruk senast 31 december 2022.

Införandet genomförs i olika steg

Först ut att införa MittVaccin var Region Värmlands vaccinationsmottagningar. I efterföljande faser under hösten 2022 infördes MittVaccin i övriga verksamheter som utför vaccinationer inom Region Värmland samt i Värmlands kommuner.

Bokning av vaccination

Bokningsdelen i MittVaccin införs senare under året. Det innebär att bokning under en övergångsperiod fortsätter att hanteras av personal i Cosmic och att invånare fortsätter att boka tid genom att logga in på 1177.se.

Behörighet

Kommuner och privata vårdcentraler har möjlighet att hantera sina egna användare i MittVaccin. Du som är vårdpersonal i kommun eller på privat vårdcentral och behöver behörighet till MittVaccin ska i första hand vända dig till din egen vårdgivares administratör för användarhantering.

Om det inte är möjligt kan din närmaste chef beställa behörighet hos regionen.

Se vaccinationshistorik

Verksamheter som utför vaccinationer men som ännu inte infört MittVaccin behöver titta både i Svevac och Nationell patientöversikt (NPÖ) för att ta del av patientens vaccinationshistorik. Det gäller kommunerna, privata vårdgivare och de verksamheter inom Region Värmland som inför MittVaccin i kommande faser.

Instruktion för att se vaccinationshistorik för en patient där vaccination blivit registrerad i MittVaccin av Region Värmland (pdf) Pdf, 653 kB.

Pneumokockvaccinering och riskgruppsrapportering till nationella vaccinationsregistret (NVR)

Från och med 1 december kommer det i MittVaccin att dyka upp en fråga om patienten tillhör en medicinsk riskgrupp i samband med vaccination mot pneumokocker. Man måste som vaccinatör välja om patienten är i riskgrupp för pneumokocker eller ej. Detta kryssas i vid både vanlig vaccination och snabbvaccinering. Frågan kommer även upp vid ordination av vaccin mot pneumokocker.

Fyller man i att patienten tillhör en riskgrupp så delas vaccinationen till nationella vaccinationsregistret (NVR).

Vaccinationsprogrammet för riskgrupper — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Svaret på frågan genererar också en anteckning i MittVaccin.

En varningstriangel, som med hjälp av tooltip beskriver att patienten var i riskgrupp när vaccinet gavs, visas i MittVaccin om man svarat ja på frågan.

Support och användarstöd

  • Som användare i kommunen kan du kontakta din expertanvändare.
  • Ring avdelningen utveckling och användarstöd patientjournal på:
    Telefon 010-831 40 00, val 1. 
    Telefontid vardagar 08.00-11.45 och 13.00-16.00.
  • Registrera ett ärende direkt i vårt supportärendesystem via e-post. 
    Glöm inte att ange ditt användarnamn och en utförlig beskrivning av problemet. Bifoga gärna också skärmdump på eventuella felmeddelanden. E-postadressen är nsp@regionvarmland.se.

Vanliga frågor till användarstödet

Du behöver lämna kunden du startat och gå in under Inställningar (ovan till höger) och sedan välja Vacciner (på vänster sida). Under Mottagningens vaccin hittar du vaccinet du söker, klicka på ”pennan” till höger och under Ändra vaccin ska du se till att rutan för snabbvaccin är ikryssad. Spara. Börja sedan flödet med kunden igen.

Du behöver lägga till det i Lägg till vaccin som finns ovanför Mottagningens vaccin, hitta det i listan och klicka Spara.

När du i ett vaccinationsflöde med en kund ska välja batchnummer och inget nummer visas ska du klicka i Visa utgångna batchnummer.

Om din enhet inte vill hålla lagersaldo uppdaterat med exakta doser av respektive vaccin så finns en möjlighet att förenkla detta handhavande. I stället för att lägga till korrekt antal doser när du lägger till en batch av ett visst vaccin så kan du skriva -1. Det kommer resultera i ett oändligt saldo av just den batchen.

Skärmdump från mittvaccin.

I nuläget kommer det dock fortfarande stå 0 i kolumnen lagersaldo i listan mottagningens vaccin. Leverantören tittar på en lösning där det ska framgå även i denna kolumn att inte lagersaldo är 0.

Skärmdump från mittvaccin.

Notera att om lagersaldo sätts till -1 (oändligt) så finns inte längre möjlighet att ta ut korrekt statistik relaterat till mottagningens saldo. Varje verksamhet beslutar själva om detta är en funktion som de vill använda eller inte.