Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / MittVaccin har uppdaterats

MittVaccin har uppdaterats

I en uppdatering av MittVaccin Journalsystem har några nyheter och ändringar skett.

Behörigheter

Det finns nya roller för spärr och logg.

Personuppgifter

  • Ett nytt fält för ”Land” tillkommer vid Lägg till kund/Ändra personuppgifter. Land visas även på kundkortets översikt.
  • Det går nu att lägga till utländska telefonnummer i kundkortet.
  • Nytt krav gällande reservnummer vid skapande av ny patient - nu krävs minst 6 tecken.

Vaccin/vaccinationer

  • Sjukdomsskydd läggs till i vaccinlistan och det införs även paginering, filtrering och sortering av vaccinlistan.
  • Första dos kommer att vara vald per automatik vid vaccinering där enbart en dos gäller.
  • Under överblick vacciner, kommer man kunna klicka på ett givet vaccin för en mer detaljerad information, ordinationer kommer även ligga med under samma lista, visas som ett O i doskolumnen.
  • Fältet ‘Kommentar’ som visas på kundkortet byter namn till ‘Anteckningar’. Detta är en generell anteckning kopplad till patienten. Vid Starta vaccination heter fältet "Vaccinationsanteckning". Anteckningar som skrivs i fältet "Vaccinationsanteckning" kopplas till specifika vaccinationer (eller ordinationer om man väljer att endast ordinera och inte vaccinera).
  • Användare ges nu möjlighet att ändra samt makulera Anteckningar respektive Vaccinationsanteckningar. Makulering av Anteckningar visas som en överstrykning av den tidigare texten samt av vem och tidpunkt. Makulering av Vaccinationsanteckning genererar en strukturerad journalanteckning. Personal med rollen Vårdadministratör kan endast makulera sina egna anteckningar (inte andras).

Cambios manual

Manualen kommer att uppdateras under kommande veckor med framför allt skärmbilder som ersätter de som inte längre stämmer.

Dokumentation och manualer (cambio.se)

Kontakt

För mer information kontakta utveckling och användarstöd patientjournal:

lovisa.johansson@regionvarmland.se
mathilda.isaksson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats