Start / Kristinehamn / Våra utbildningar / Skapa världar

Skapa världar

Hogwarts, Star Wars, Alice i underlandet, Forgotten Realms, Azeroth från World of Warcraft... listan kan bli lång. Den här kursen ger dig möjlighet att utveckla din förståelse kring hur fiktiva världar skapas och fungerar, samt hur det är att arbeta målinriktat med kreativa processer.

man och kvinna i skogen

Under kursens gång kommer du att få möta sakkunniga föreläsare, författare, delta i studiebesök och studieresor.

Undervisningen varvas med personlig handledning från lärare och återkoppling från kurskamrater. Arbetet sker både individuellt med egna projekt och i grupp.

Nördkultur

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt intresse inom spelkultur och worldbuilding. Nördkulturen såsom Science fiction, fantasy, rollspel, lajv och cosplay, är en etablerad del av kulturen och är ett växande fenomen. Den här kursen erbjuder ett smörgåsbord av olika delar för att du ska kunna hitta ditt eget berättande uttryck och skapa en egen fantasi-värld.

Fantastik

Undervisningen utgår från skapade fiktiva världar som används i spel, film, serier och böcker inom till exempel fantasy, science fiction och skräck. Blandade referenser inom bland annat fantasy, sci-fi och skräck presenteras kontinuerligt under kursen, vilka kan användas för inspiration till ditt eget världsskapande samt visa exempel på olika sätt att jobba med världsskapande, skrivande och att bedriva spelkultur.

Kursen hålls på svenska med samtliga inlämningar på svenska, engelskspråkigt kursmaterial kan förekomma. Referenslista skickas ut inför kursstart.

Utbildningens innehåll

 • Översikt: Fantastikens världar
 • Worldbuilding - Världsskapande
 • Skrivande
 • Spelkultur och jag
 • Spelkultur och arrangemang
 • Praktiskt skapande
 • Nördifierad Friskvård
 • Individuell fördjupning och projekt

Översikt: Fantastikens världar

Undervisningen utgår från skapade fiktiva världar som används i spel, film, serier och böcker inom fantastik. Under kursen tar vi del av andras världsskapande för att skapa en översikt över fältet samt att få inspiration till vårt eget världsskapande.

Worldbuilding - Världsskapande

Under kursens gång får du tillgång till verktyg och tips som kan användas i ditt eget världsskapande. Verktygen kan hjälpa till att skapa fiktiva världar som upplevs verkliga och som ger åskådaren en spännande upplevelse. Verktygen kan användas för att skapa världar inom olika genrer med fokus på fantastik.

Verktyg och tips för eget världsskapande

 • Fördjupning i centrala delar för att bygga upp ett samhälle, såsom; geografi och kartografi, flora och fauna, samhällets inre funktioner, karaktärisering etcetera.
 • Möjlighet att skapa en egen fiktiv värld med hjälp av plattformen World Anvil.
  Läs mer om hur vi använder World Anvil (blog.worldanvil.com)

Världen du skapar blir grunden för de uppdrag, övningar och projekt som du tilldelas under kursen. Du har även tillgång till din värld efter kursen om du önskar.

Skrivande

Arbete med skiftande aspekter av skrivande, med ingång till den aktuella genre som tas upp, kommer att återkommande presenteras. Du har möjlighet att:

 • skriva egna texter
 • arbeta med att vara en konstruktivt kritisk läsare
 • analysera verk i samband med pågående konstart.

Spelkultur och jag

Under kursens gång får du möjlighet att:

 • prova på en rad olika uttryck inom spelkultur, exempelvis rollspel, lajv, figurspel, brädspel och kortspel.
 • få verktyg som kan användas för att fördjupa din upplevelse och utveckla ditt spelande i den riktning du vill.

Spelkultur och arrangemang

Under kursens gång får du möjlighet att:

 • vara med och arrangera samt att delta på både mindre och större event för externa aktörer inom spelkultur, exempelvis att arrangera ett mindre lajv för skolor eller att genomföra workshops på större event.
 • lära dig mer om entreprenörskap kopplat till spelkultur.

Praktiskt skapande

De visioner du har kring världsskapande och spelkultur ges här tillfälle att omsättas i praktisk handling. Du får möjlighet att:

 • prova på grundtekniker i praktiskt skapande, exempelvis skisstekniker
 • skapa alster kopplat till din värld och/eller spelkultur.

Vilka former av praktiskt skapande som presenteras beror på aktuellt utbud samt kursdeltagares tidigare erfarenheter och kunskaper.

Nördifierad friskvård

Vi varvar traditionella idrottslektioner med att försöka hitta mer nördifierade sätt att röra på sig och ha roligt tillsammans, bland annat HEMA, Quidditch och mycket annat.

Individuell fördjupning och projekt

Det kommer under kursen finnas utrymme för dig att fördjupa dig inom en eller flera enskilda delar av världsskapande, skrivande och spelkultur. Du har möjlighet att under kursens gång fördjupa dig i mindre projekt med fokus på din individuella process de sista veckorna av kursen ta fram en projektplan och arbeta med ett eget projekt relaterat till det övriga kursinnehållet, med stöd av handledning och återkoppling.

Antagningskriterierna till kursen är följande:

3 årig gymnasieutbildning mot yrkeshögskola eller motsvarande.

 

Ansök här

Fyra kursdeltagare i klassrum

Skapa världar

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100 procent

Kurslängd: 1 år

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Internat: Ja

Sista ansökningsdag: 15 maj, sena ansökningar behandlas i mån av plats

Kursstart: 18 augusti 2022

Avgift: 2 100 kr/termin, varav 600 kr är serviceavgift för studiematerial, resor och mat vid gemensamma samlingar. 1 500 kr är en avgift för förbrukningsvaror etcetera kopplat till kursen Skapa Världars innehåll. Under kursen tillkommer kostnader för kurslitteratur samt kursspecifika arrangemang, exempelvis Lajv.

Sena ansökningar behandlas i mån av plats.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen