Start / Kristinehamn / Våra utbildningar / Skapa världar

Skapa världar

Vill du utveckla ditt intresse för världsskapande, rollspel, lajv och skrivande?

Nördkultur såsom science fiction, fantasy, rollspel och lajv, är en etablerad del av kulturen och ett växande fenomen. I kursen Skapa Världar kan du träffa likasinnade och låta din kreativitet komma till uttryck i vår kurs med fokus på rollspel, lajv, berättande och att skapa fantastiska fiktiva världar.

Oavsett om du drömmer om att skapa din egen kampanjvärld, vill träffa nya vänner inom nördkulturen, lära dig att skriva berättelser eller utforska något nytt och spännande, kan Skapa Världar vara kursen för dig.

Flygande slott med mörk bakgrund och mystisk karaktär framför

Om du skulle skapa en egen fiktiv värld inom fantasy, science fiction eller skräck, hur skulle den se ut?

Kursens innehåll

 • Spelkultur
  I spelkulturen kommer vi testa på olika spelstilar och uttryck både inom rollspel och lajv. Vi kommer tillsammans utveckla vårt spelande och förståelse för spelformerna. Vi arbetar med workshops, genomgångar så väl som aktivt gestaltande.

 • Världsskapande / Worldbuilding
  Under kursens gång får du tillgång till verktyg och tips som kan användas i ditt eget världsskapande. Under kursens gång får du också skapa en egen fiktiv värld som du kan användas till olika typer av berättande såsom rollspel, lajv och skrivande.

 • Skrivande
  I skrivandet får du möjlighet att utforska skönlitterärt skrivande och berättande inom fantasy, science-fiction och skräck, oavsett om du har erfarenhet av skrivande eller är nybörjare.
 • Visuellt Världsskapande
  I skolans bild- och formsal utvecklar och utforskar vi våra idéer från spelkulturen, världsskapandet och skrivandet.

 • Individuell fördjupning och projekt
  I slutet av kursen finns utrymme för dig att fördjupa dig inom en eller flera enskilda delar av spelkulturen, världsskapandet och skrivandet i ett individuellt fördjupande projekt.

 

Kursen hålls på svenska med samtliga inlämningar på svenska. Engelskspråkigt kursmaterial kan förekomma. Referenslista skickas ut inför kursstart.

Världsskapande - Worldbuilding (ca 2 dagar i veckan)

Under kursens gång får du tillgång till verktyg och tips som kan användas i ditt eget världsskapande. Verktygen kan hjälpa dig att skapa fiktiva världar inom fantastik som upplevs enhetliga.

Du får möjlighet att:

 • Fördjupa dig i centrala delar av fiktivt världsbygge såsom; geografi och kartografi, flora och fauna, samhällets inre funktioner, karaktärisering etcetera.
 • Skapa en egen fiktiv värld med hjälp av en digital plattform. Världen du skapar blir grunden för de uppgifter, övningar och projekt som du tilldelas under kursen. Du har även tillgång till din värld efter kursen om du önskar.

 

Skrivande (ca 1 dag i veckan)

I skrivandet får du möjlighet att utveckla ditt skönlitterära skrivande inom fantasy, science-fiction och skräck. Du får träna på olika aspekter av skrivande och att bygga upp berättelser i fiktiva universum. Vi använder skrivande och litteraturanalys som ett verktyg för att fördjupa och berika det egna väldsskapandet.

Du får möjlighet att:

 • Skriva egna texter
 • Identifiera och träna på olika delar av det skönlitterära skrivandets hantverk
 • Arbeta med att vara en konstruktivt kritisk läsare
 • Analysera skönlitterära verk

 

Spelkultur och arrangemang (ca 2 dagar i veckan)

Under kursens gång får du möjlighet att:

 • Prova på en rad olika uttryck inom analog spelkultur, med särskilt fokus på rollspel, lajv och figurspel
 • Prova på praktiskt skapande för spelande, exempelvis figurmåleri och dioramabyggande.
 • Lära dig om föreningskunskap i relation till spelkultur
 • Arrangera, enskilt eller i grupp, ett mindre eller större workshop/event inom spelkultur
 • För de som önskar så finns möjligheten att delta på ett externt lajv inom ramen för kursen. Ytterligare kostnader för detta kan då tillkomma.
 • Prova på nördifierad friskvård där vi utgår från nördkultur och deltagarnas intressen, exempelvis fäktning och airsoft.

 

Visuellt världsskapande (ca 80 minuter i veckan)

I skolans bild- och formsal utvecklar och utforskar vi våra idéer från världsskapandet och skrivandet. Du får testa och träna olika tekniker för visuellt skapande.

 

Individuell fördjupning och projekt (ca 4 veckor under vårterminen)

I slutet av kursen finns utrymme för dig att fördjupa dig inom en eller flera enskilda delar av världsskapande, skrivande och spelkultur i ett individuellt fördjupande projekt. I projektet ingår att med stöd av handledning och återkoppling arbeta fram en projektplan och arbeta med ett eget projekt relaterat till det övriga kursinnehållet.


Mål med kursen

 • Skapa strukturer för att bygga en grund till en fiktiv värld och för att utveckla berättande inom olika uttryck, till exempel skönlitterärt skrivande och spelkultur.
 • Lära sig grundläggande tekniker för att gestalta en fiktiv värld, skapa fiktiva berättelser och utforska olika aspekter av spel och spelande.
 • Planera och genomföra individuella och gruppbaserade aktiviteter och projekt inom och utom gruppen.
 • Delta aktivt i utbyte av idéer och erfarenheter, genomföra analyser samt delta i diskussioner för att berika den kreativa processen.
man och kvinna i skogen

Antagningsvillkor

Du behöver ha YH-behörighet, vilket motsvarar en 3-årig gymnasieutbildning mot minst yrkeshögskola eller motsvarande. Saknar du detta kan du komplettera med annan erfarenhet eller arbetsprov. Har du YH-behörighet är det alltså inte ett krav att bifoga ett arbetsprov om du inte tror att detta förbättrar din ansökan.

I din ansökan ska du även bifoga en inspelad video eller ett personligt brev. Tänk på att det du redogör för i brevet ska vara relevant för kursen du söker.

 

I ditt brev eller din video ska det framgå:

 • Vem är du, och vad har du gjort tidigare?
 • Varför vill du gå kursen Skapa Världar?
 • Vilka är ditt intresse för, och dina tidigare erfarenheter av spelkultur (exempelvis lajv och rollspel), världsskapande och skrivande?
 • Vad har du för erfarenhet av våra studieformer, såsom föreläsningar, diskussioner, att läsa/lyssna på kurs- och skönlitteratur, att delta på workshops och studieresor?

Vi lägger särskild stor vikt vid intresse för kursens innehåll.

Kursen har plats för 18 deltagare per läsår.

Ansök här

Fyra kursdeltagare i klassrum

Skapa världar

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100 procent

Kurslängd: 1 år

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Internat: Ja

Sista ansökningsdag:

Sena anmälningar behandlas löpande i mån av plats

Kursstart: augusti 2024

Avgift: 2 100 kr/termin, varav 600 kr är serviceavgift för studiematerial, resor och mat vid gemensamma samlingar. 1 500 kr är en avgift för förbrukningsvaror etcetera kopplat till kursen Skapa Världars innehåll. Under kursen tillkommer kostnader för kurslitteratur samt kursspecifika arrangemang, exempelvis Lajv.


Text

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?