Start / Kristinehamn / Våra utbildningar / Skapa världar

Skapa världar

Hogwarts, Star Wars, Alice i underlandet, Forgotten Realms, Azeroth från World of Warcraft... listan kan bli lång. Den här kursen är för dig som är nyfiken på hur fiktiva världar kan skapas, vill lära dig mer om spelkultur (med fokus på analog spelkultur, rollspel och lajv) och dess användningsområden samt hur det kan vara att arbeta målinriktat med kreativa processer. 

man och kvinna i skogen

Under kursens gång kommer du att få möta sakkunniga föreläsare, författare, delta i studiebesök och studieresor.

Undervisningen varvas med personlig handledning från lärare och återkoppling från kurskamrater. Arbetet sker både individuellt med egna projekt och i grupp.

Fantastik och nördkultur

Den här kursen vänder sig till dig som vill utveckla ditt intresse inom analog spelkultur och världsskapande/worldbuilding. Nördkultur såsom Science fiction, fantasy, rollspel och lajv, är en etablerad del av kulturen och ett växande fenomen. Den här kursen erbjuder ett smörgåsbord av olika delar för att du ska kunna hitta ditt eget berättande uttryck och skapa en egen fantasi-värld.

Undervisningen utgår från fiktiva världar som används i spel, film, serier och skönlitteratur inom fantastik (fantasy, science fiction och skräck) där läsning av skönlitterära verk ingår.

Utbildningens innehåll

 • Världsskapande/Worldbuilding
 • Skrivande
 • Spelkultur och arrangemang
 • Nördifierad Friskvård
 • Individuell fördjupning och projekt

Kursen hålls på svenska med samtliga inlämningar på svenska, engelskspråkigt kursmaterial kan förekomma. Referenslista skickas ut inför kursstart.

Världsskapande även kallat Worldbuilding (2 dagar i veckan)

Under kursens gång får du tillgång till verktyg och tips som kan användas i ditt eget världsskapande. Verktygen kan hjälpa till att skapa fiktiva världar inom fantastik som upplevs verkliga och som ger åskådaren en spännande upplevelse.
Du har möjlighet att:

 • Fördjupa dig i centrala delar för att bygga upp ett samhälle, såsom; geografi och kartografi, flora och fauna, samhällets inre funktioner, karaktärisering etcetera.
 • Skapa en egen fiktiv värld med hjälp av en digital plattform. Världen du skapar blir grunden för de uppdrag, övningar och projekt som du tilldelas under kursen. Du har även tillgång till din värld efter kursen om du önskar.

Skrivande (1 dag i veckan)

Arbete med skiftande aspekter av skrivande, med ingång till den aktuella genre som tas upp, kommer att återkommande presenteras. Du har möjlighet att:

 • Skriva egna texter
 • Arbeta med att vara en konstruktivt kritisk läsare
 • Analysera skönlitterära verk i samband med pågående konstart

Spelkultur och arrangemang (2 dagar i veckan)

Under kursens gång får du möjlighet att:

 • Prova på en rad olika uttryck inom spelkultur, med särskilt fokus på rollspel, lajv och figurspel
 • Prova på praktiskt skapande för spelande, exempelvis figurmåleri och dioramabyggande.
 • Lära dig om föreningskunskap i relation till spelkultur
 • Arrangera, enskilt eller i grupp, ett mindre eller större event inom spelkultur

För de som önskar så finns möjligheten att delta på ett externt lajv inom ramen för kursen. Ytterligare kostnader för detta kan då tillkomma.

Nördifierad friskvård (80 minuter i veckan)

Vi varvar traditionella idrottslektioner med att försöka hitta mer nördifierade sätt att röra på sig och ha roligt tillsammans, bland annat HEMA, Quidditch och mycket annat.

Individuell fördjupning och projekt (ca 3,5 vecka under vårterminen)

Det kommer under kursen finnas utrymme för dig att fördjupa dig inom en eller flera enskilda delar av världsskapande, skrivande och spelkultur. Du har möjlighet att under kursens gång fördjupa dig i mindre projekt med fokus på din individuella process de sista veckorna av kursen ta fram en projektplan och arbeta med ett eget projekt relaterat till det övriga kursinnehållet, med stöd av handledning och återkoppling.


Antagningskriterierna till kursen är följande:

3 årig gymnasieutbildning mot yrkeshögskola eller motsvarande.

Bifoga en inspelad video eller ett personligt brev i din ansökan där du lyfter följande:

 • Vem är du, och vad har du gjort tidigare?
 • Varför vill du gå kursen Skapa Världar?
 • Vilka är ditt intresse för, och dina tidigare erfarenheter av spelkultur (exempelvis lajv och rollspel), världsskapande och skrivande?
 • Vad har du för erfarenhet av våra studieformer, såsom föreläsningar, diskussioner, att läsa/lyssna på kurs- och skönlitteratur, att delta på workshops och studieresor?

Vi lägger särskild vikt vid intresse för kursens innehåll.

Ansök här

Fyra kursdeltagare i klassrum

Skapa världar

Kurstyp: Profilkurs

Studietakt: 100 procent

Kurslängd: 1 år

Studiestödsnivå (CSN): Gymnasienivå

Internat: Ja

Sista ansökningsdag: 1 juni

Kursstart: 17 augusti 2023

Avgift: 2 100 kr/termin, varav 600 kr är serviceavgift för studiematerial, resor och mat vid gemensamma samlingar. 1 500 kr är en avgift för förbrukningsvaror etcetera kopplat till kursen Skapa Världars innehåll. Under kursen tillkommer kostnader för kurslitteratur samt kursspecifika arrangemang, exempelvis Lajv.


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?