Ensemblespel

Kursen Ensemblespel ingår i Musiklinjen och ger dig. Grundläggande kunskaper i musik med fokus på att spela i ensemble. Spela och sjunga tillsammans med andra.

Utbildningsort: Ingesund, Arvika

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: 1 år

Studietakt: 100%

Start: Augusti 2022

Sista ansökningsdag: 15 april 2022

Internat: Ja

Antagning: Du kallas till en intervju.

Det är en fördel, men inget krav, om du kan spela ett instrument och vill utveckla din röst. Du får möjlighet att utvecklas tillsammans med andra i ensemblespel, instrumentkännedom, genreorientering, röst och kropp. Du börjar på den nivå du befinner dig och har goda möjligheter att påverka såväl innehåll som arbetssätt. Du har även ämnen tillsammans med de andra musikutbildningarna som till exempel kör, musikteori, bruksinstrument (piano eller gitarr).

Utbildningen ger dig också erfarenhet av att arrangera och medverka på musikcaféer, konserter och sceniska projekt. Undervisningen sker i grupp. Självstudier, temadagar och friluftsdagar ingår också i ditt ordinarie schema. Du har tillgång till skolans lokaler även utanför skoltid.

Ansökning och antagning

Till utbildningen antas mellan 12–15 personer. Det räcker att du har ett intresse för musik för att göra en ansökan – du behöver inte ha tidigare erfarenheter av musikstudier. Vi prioriterar dig som vill arbeta med att utvecklas musikaliskt i grupp. Ambitionen är att skapa en dynamisk grupp utifrån olika erfarenheter och personligheter.

Alla sökande blir kallade till en intervju- och informationsdag. Under dagen genomförs en intervju samt gruppövning i sång och rörelse. Du som deltar vid intervju- och informationsdagen prioriteras vid antagningen.

Baserat på din ansökan och ditt deltagande på intervju- och informationsdagen bedömer vi:

  • Ambitions- och motivationsnivå
  • Utvecklingspotential
  • Vilja att bidra till gruppen
  • Om vi kan möta upp dina behov och förväntningar

Utbildningens innehåll

Utbildningen ger dig redskap för fortsatta musikstudier på egen hand och/eller möjlighet att söka andra musikutbildningar. Du får musikteoretiska kunskaper, praktisk instrumentkunskap och färdigheter i sång. Alla kursdeltagare når olika långt.

Följande ämnen ingår i utbildningen:

  • Ensemble
  • PRIK-ensemble (Praktisk instrumentkännedom)
  • Kör
  • Musikteori
  • Sånggrupp
  • Bruksinstrument piano eller gitarr

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen