Start / Kyrkerud / Våra utbildningar / Skulptur och keramik – fördjupningsår

Skulptur och keramik – fördjupningsår

Skulptur och keramik – fördjupningsår är en utbildning för dig som vill arbeta främst inom det skulpturala området. Här får du möjlighet att fördjupa dina färdigheter inom olika hantverkstekniker i skulptur och keramik. Genom friare kurser och gemensamma uppgifter kommer du även att utforska och förstärka ditt eget konstnärliga uttryck.

Kursdeltagare sitter vid en drejskiva framför en spegel

Längd: 1 läsår

Studietakt: 100 procent

Start: Augusti 2024

Sista ansökningsdag: 15 april 2024

Studiestöd: CSN gymnasienivå (A1)

Förkunskaper: Exempelvis estetiskt gymnasium, konstnärlig linje på folkhögskola, egna självstudier i konst eller liknande.

Fördjupa dina färdigheter och kunskaper i tredimensionella uttrycksformer

I skulpturklasserna får du arbeta med olika material – allt från klassiska som gips, lera, glas, textil och betong till nyare som silikon och acrystal. Under utbildningen ges du möjligheter att få en fördjupad kunskap i olika konstnärliga uttryckssätt samtidigt som ditt formspråk kommer att utvecklas.

Inom keramiken introduceras du till tekniker som drejning, kavling, ringling och gjutning. Skolan har ett flertal keramikugnar däribland en saltugn och en rakuugn.

Du får arbeta med både förbestämda uppgifter som till exempel modellskulptur eller friare egenvalda arbeten. I schemat ingår även analys, komposition, form och materiallära.

Under ledning av våra lärare, som är verksamma konstnärer/konsthantverkare, kommer du att jobba både individuellt och i grupp. Tillsammans med gruppen kommer du att få göra studieresor och besöka muséer, utställningar och konsthögskolor. Vårterminen avslutas med en stor gemensam utställning.

I våra vackra ateljéer finns gott om utrymme. Din egna insats är avgörande för vilka framsteg du gör under året.

Det här är en utbildning både för dig som senare vill söka dig vidare till konstnärliga och estetiska högskolor och dig som helt enkelt tycker att konst är underbart roligt och vill ge dig själv ett koncentrerat år med eget skapande.

Kursdeltagare jobbar med hönstnät

Utbildningen skulptur och keramik - fördjupningsår på Kyrkeruds folkhögskola ska leda till att du som kursdeltagaren har:

 • Fördjupat din kunskap i ett antal konstnärliga tredimensionella tekniker.
 • Beretts möjlighet att utveckla och fördjupa det egna konstnärliga uttrycket.
 • Fördjupat dina kunskaper praktiskt och teoretiskt kring konst och kultur och dess betydelse i det samtida kulturlivet och samhället i övrigt.
 • Fått viss kunskap i arbetet kring den konstnärliga processen från skiss och modellarbete till färdiga verk.
 • Fördjupat din kunskap i att analysera och kommentera egna och andras konstnärliga idéer och arbeten.
 • Fördjupat din kunskap i presentationsteknik.
 • Fått en grund för ansökan till och studier vid konstnärliga och estetiska högskoleutbildningar.
 • Fått en start för en egen konstnärlig verksamhet.

På Kyrkeruds folkhögskola finns stora och välutrustade ateljéer och verkstäder som du har tillgång till även under kvällar och helger. Fasta lärare varvas med spännande gästlärare som alla är verksamma konstnärer eller konsthantverkare.

Studierna är indelade i ämnesblock med varierande längd. I dialog med skolans lärare kan du utvecklas i såväl konstnärlig gestaltning som tekniskt kunnande. Du får arbeta med både klassiskt, traditionellt och konceptuellt arbetssätt.

Folkhögskolan betonar arbetet med att i grupp utveckla individuella egenskaper som ansvarsfullhet, initiativförmåga självständighet, kreativitet och samarbetsförmåga. Vi arbetar såväl tematiskt och uppstyrt med givna uppgifter som med friare perioder och projektarbeten.

Vi ser konstnärligt uttryck som ett sätt att kommunicera och strävar efter att alla ska hitta sitt sätt att komma till tals. Vi övar oss på att i ord formulera vad vi gör med hjälp av genomgångar och diskussioner. Samtalet om konst är viktigt och går som en röd tråd genom hela utbildningen.

Undervisningen innehåller även resor och studiebesök. I kursen ingår skolgemensamma verksamheter och aktiviteter som till exempel temadagar, föreläsningar och kulturella arrangemang som musik, teater och film.

En viktig del i den gemensamma verksamheten är demokrati och inflytande. På Kyrkeruds folkhögskola har varje studiegrupp representanter i skolråd där deltagarna har ett viktigt inflytande som hanterar skolans gemensamma frågor.

Att studera på folkhögskola kostar nästan ingenting.

För läsåret 2023-2024 gäller:

Alla på skolan betalar en serviceavgift på 55 kronor per vecka som inkluderar försäkring, fika/frukt varje dag.

Kursspecifik avgift på 5 470 kronor som inkluderar resa med buss, inträden, viss förbrukningsmaterial, teknisk utrustning och licenser, utställningskostnader, modelarvoden m.m.

Förutom detta tillkommer vissa kostnader för material, dessa kostnader varierar utifrån hur mycket varje deltagare förbrukar.

Skolan erbjuder boende på internat. Det finns vissa möjligheter att ha husdjur på internatet. Läs mer på sidan Bo på internat.

Antagningen baseras på din ansökan. Vi ser gärna att du har konstnärliga förkunskaper. Dessa kunskaper kan komma från estetiskt gymnasium, folkhögskola, kvällskurser i konst, självstudier eller sommarkurser. Kontakta oss om du känner dig osäker på vad som gäller så hjälper vi gärna till.

Vi utgår från ditt intresse och din motivation i det personliga brevet. Alla med komplett ansökan kontaktas för intervju.

Till ansökan ska du bifoga:

 • personbevis, det kan du kan beställa genom skatteverket
 • kopior av betyg
 • kopior av eventuella arbetsgivarintyg
 • personligt brev
 • namn och telefonnummer till två referenser

Om skolan inte får de dokument som efterfrågas i tid är ansökan inte komplett och din ansökan riskerar att inte bli giltig.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?