Start / Molkom / Om skolan / Du som redan är kursdeltagare

Du som redan är kursdeltagare

För de flesta är tiden på folkhögskolan en unik erfarenhet och ett minne för livet. Bor du på skolans internat blir du en del av en social miljö, där du får nya vänner.

När du bor på skolan har du också möjlighet att på kvällstid använda dig av skolans lokaler (till exempel bibliotek och gymnastiksal) och utrustning.

För många är det blandningen av människor med olika bakgrund, erfarenheter och i skilda åldrar som utgör folkhögskolans charm och styrka. Omkring 200 studerande läser idag vid Molkoms folkhögskola, varav ett åttiotal på vår skola i Karlstad. 

Nedan hittar du hur du anmäler sjukfrånvaro eller frånvaro på grund av andra orsaker. Du hittar också var du kollar hur mycket frånvaro du har samt kurstider och lovdagar.

Sjukanmälan

Så här anmäler du sjukfrånvaro och frånvaro på grund av andra orsaker.

OBS! Gäller samtliga studerande (både i Molkom och Karlstad)

Ring skolans expedition.
Telefon: 010-833 10 04
Ring före kl. 08.30 (om möjligt)

Sjukanmälan via SMS på 072-511 60 82, ange namn och kurs. Detta telefonnummer är endast för SMS och går inte att ringa till. Du får heller inget svar på ditt SMS.

Observera att hög frånvaro medför att du går miste om intyg över fullgjord kurs, för de allmänna kurserna även studieomdöme. Om du har så hög frånvaro att du ej kan räknas som heltidsstuderande måste vi rapportera det till CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Det kan innebära att CSN fattar beslut om indragning av studiehjälp/studiemedel.

Kolla frånvaro

Ibland är det bra att kolla hur mycket frånvaro du har. Du som är studerande har möjlighet att kolla din eventuella frånvaro via länken nedan.

Kolla frånvaro – webbformulär

Kurator

Tidsbokning hos vår kurator Åsa Berglund gör du online. Det finns bokningsbara tider i tidboken för Karlstad och Molkom.


Boka kuratorssamtalSidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?