Film - Skapande och produktion Molkom folkhögskola

Tvåårig internationell filmutbildning med möjlighet till certifiering i Steadicam, öppen för internationell antagning och med studieresor utomlands. Vi har modern utrustning, black-box och tillgång till skådespelare från skolans utbildning i skådespeleri.

Filminspelning pågår.

Vi har nära kontakt med filmbranschen genom yrkesverksamma gästlärare som till exempel manusförfattare, dramaturger, skådespelare och regissörer. Under första året gör vi en studieresa till New Films Festival i Portugal och år två gör vi också en internationell studieresa för att fördjupa oss i den internationella filmbranschen.

Tyngdpunkten i utbildningen ligger på praktiska moment och under din tid på skolan kommer du att göra flera filmer med fokus på innehåll och berättande. Du får möjlighet att prova på många olika yrkesroller i processen att göra film samt får en insikt i grundläggande egenföretagande.

Vi börjar med att lära känna olika inslag i filmprocessen där två viktiga grundstenar är dramaturgi och filmmanus. Andra året är det fokus på regi och foto och möjlighet att fördjupa dig inom exempelvis regi, manusskrivande, foto/ljussättning, redigering eller filmproduktion.

Filmutbildningen är en tvåårig eftergymnasial utbildning som är öppen för internationella studerande, all undervisning sker därför på engelska.

Nära kontakt med filmbranschen

Under utbildningen träffar du flera gästlärare som är yrkesverksamma och experter, till exempel manusförfattare, dramaturger, skådespelare och regissörer. Du har möjlighet att göra praktik under vårterminen år två.

Vi gör studieresor till bland annat New Films Festival i Portugal.

Utbildningen är medlemsgrundande i fackförbundet Scen & Film.

Nätverk och samarbete på skolan

Vi samarbetar med Region Värmlands filmkonsulenter i olika projekt. Merparten av de filmer som görs sker i nära samarbete med skolans skådespelarutbildning.

Skolan ingår i ett internationellt samarbete mellan filmskolor Film School Network (FSN) för utbyte av idéer och tekniker inom filmutbildning.

Mål för utbildningen

 • Utveckla din förmåga att berätta en historia med film.
 • Steadicamcertifiering
 • Utveckla din förmåga att driva egna projekt från idé till färdig film
 • Yrkesförberedande för vidareutbildning och/eller arbete i filmbranschen

Utbildningsort: Molkom

Längd: 2 år, 4 terminer

Kurstyp: Särskild kurs

Studietakt: 100 procent

Start: augusti

Sista ansökningsdag: 15 maj 2023

Antagningsprov: Genomförs under maj och juni

Studiestödsnivå, CSN: Eftergymnasial nivå

Internat: Ja

Under utbildningen får du vara med och göra flertal filmer, de flesta i nära samarbete med skolans skådespelarutbildning. Fokus ligger på innehåll och berättande, och vi jobbar mycket med att analysera och ge och ta feedback. Du får också möjlighet att prova på många av de olika yrkesroller som ingår i processen att göra film och får samtidigt en insikt i grundläggande egenföretagande.

År 1 (41 veckor)

Du får lära dig att arbeta med ett manus, från förarbete till själva skrivprocessen och vidare till ett inspelningsbart underlag. Du lär dig också att planera och förbereda inför postproduktion. Du kommer att arbeta med Sony FS7 och BMPCC 6K samt få lära dig grunderna i det som kallas "staging & blocking". Teori och praktik varvas i utbildningen.

 • Digital videoteknik, inspelning och efterbearbetning (redigering, postproduktion)
 • Bildberättande och bildkomposition
 • Steadicam med certifiering
 • Ljussättning, ljudinspelning, efterbearbetning
 • Regi, kommunikation och stresshantering
 • Dramaturgi, analys och manusskrivande grund
 • Produktionsmetoder och marknadsföring
 • Produktionsplanering, budget och inspelningsplanering
 • Projektmetodik
 • Studieresa

År 2 (39 veckor)

År två kommer du att arbeta i större grupper och bli förberedd att möta branschens olika krav. Under detta år arbetar du med Sony VENICE 2 / 6K och F55 samt FS7 (med PL-infattning samt 6 objektiv), praktisk introduktion till undervattens- och flygfotografering och VR (virtual reality) i ett filmperspektiv. Under det andra året kommer du också att vara med om att utveckla och producera en webbserie. Teori och praktik varvas i utbildningen.

 • Digital videoteknik, inspelning och efterbearbetning (redigering, postproduktion)
 • Bildberättande och bildkomposition
 • Ljussättning, ljudinspelning, efterbearbetning
 • Regi, kommunikation och stresshantering
 • Dramaturgi, analys och manusskrivande grund
 • Praktik
 • Produktionsmetoder och marknadsföring
 • Produktionsplanering, budget och inspelningsplanering
 • Projektmetodik
 • Grunder i eget företagande samt budget arbete
 • Studieresa

Molkoms folkhögskola tillhandahåller all utrustning för dina filmproduktioner och övningar.

Förutsättningar

Vår ambition är att skapa en dynamisk grupp med en jämns spridning mellan kön, etnisk bakgrund och ålder. Vi följer de bestämmelser som finns beskrivna i diskrimineringslagen.

Till Film – skapande och produktion antas varje år 25 personer i år 1 och 2 tillsammans.

Ansökan

 • Digitalt via Schoolsoft. Länk finns på Molkom folkhögskolas hemsida.
 • Sökande utanför Sverige ansöker via mail
 • Fullständig ansökan innehåller:
 • Personbevis (Skatteverket), sökande utanför Sverige bifogar bild på pass/internationellt ID
 • Kopior på betyg/intyg från tidigare studier. (Scannas in digitalt, bör vidimeras)
 • Personligt brev
 • Referenser
 • Arbetslivserfarenhet med arbetsintyg från tidigare arbetsgivare
 • För att vara behörig att söka till skolans eftergymnasiala utbildningar krävs gymnasieexamen från yrkes- eller högskoleförberedande program. Validering av yrkeserfarenhet kan ske
 • Digitala kopior av arbetsprover: Filmidé, manus samt film (DVD, H264-format eller via klickbar länk via mail)
 • Tidigare erfarenhet av filmutbildning – t.ex. från medieprogrammet på gymnasiet eller andra former av filmarbete är meriterande. Intyg bifogas i ansökan

Antagningsprocess

 • Ansökan registreras
 • Bekräftelse att ansökan registrerats skickas till den sökandes angivna mail
 • Vid ofullständig ansökan ombeds den sökande komplettera via mail
 • Studerande med fullständiga ansökningar kan bli kallade till en digital intervjudag. Om antal sökande är för stort sker ett urval utifrån vår ambition att skapa en dynamisk grupp samt bedömning av inlämnat digitalt material.
 • Intervju sker med lärare på Film – skapande och produktion.
 • Vid varje antagningstillfälle fördelas lika många platser till utbildningen. Antagning kan ske i samband med intervjudag eller efter att alla intervjudagar utförts
 • Vi bedömer inskickade arbetsprover, ambitions- och motivationsnivå, utvecklingspotential samt förmåga till social interaktion.
 • Vid 26 studieplatser finns max 5 platser till varje intervjudag samt att det kan ske antagning efter att alla intervjuer utförts. Besked kan ges i samband med avslutad intervjudag
 • Efter urvalsprocessen är klar skickas ett skriftligt besked, via mail, med information om att du har blivit antagen, reservplacerad eller fått avslag.
 • Det är viktigt att du svarar på antagnings- eller reservplaceringsbeskedet.
 • I samband med att du tackar ja till en erbjuden plats ska du betala en bekräftelseavgift snarast möjligt. Denna avgift används sedan till en gemensam kassa för resor och studiebesök.
 • Du får ett välkomstbrev via mail där all information om kursstarten framgår

Ansök här

Antagning

Antagningsintervjuer genomförs digitalt.

Om du vill besöka skolan är du välkommen att ta kontakt med Mats Dahlman som är Teamledare för utbildningen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?