Region Värmland logga

Kurser och seminarier inom klinisk forskning

Centrum för klinisk forskning anordnar kurser och seminarier som vänder sig till dig som är forskningsintresserad.

Forum Värmland

För forskare och forskningsintresserade inom hälso- och sjukvårdsområdet. Anordnas av Region Värmland och Karlstads universitet.

Mer om Forum Värmland.

Kurser

Evidensbaserad praktik (EBP)

Om systematiska, vetenskapliga och kliniska belägg i beslut rörande vården av den enskilda patienten.

Good Clinical Practice (GCP)

Kurs om kliniska prövningar.

Medicinsk vetenskap för ST-läkare

Utbildning om vetenskapligt arbete.

Lärande luncher

Nätverksskapande lunchmöte för disputerade och forskningsintresserade.

Mer om kurser inom klinisk forskning.

Tankesmedjan

En dag som skapar möjligheter att diskutera forskning. Dagen syftar även till att skapa samverkansmöjligheter mellan Region Värmland och Karlstads universitet.

Mer om Tankesmedjan.

Sändlista för inbjudningar till kurser och konferenser

Vill du få inbjudningar till kurser och konferenser till din mejl? Hör av dig till pia.hirdlundberg@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad