Till startsidan

Kursutbud klinisk forskning

Kurser för forskningsintresserade medarbetare och chefer.

Evidensbaserad praktik (EBP)

Kursen ger kompetens gällande systematiska, vetenskapliga och kliniska belägg i beslut rörande vården av den enskilda patienten. Du får lära dig söka i databaser, kritiskt granska resultat och implementera den nya kunskapen genom att skriva en egen critically appraised topic (CAT).

Program och anmälan finns i Region Värmlands utbildningsplattform (länk till regionens intranät).

Good Clinical Practice (GCP)

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med, kommer att arbeta med eller har intresse av kliniska prövningar. Kursen täcker det utbildningskrav inom GCP som ställs på prövare och forskningssköterskor och ger giltigt certifikat.

Program och anmälan finns på den sjukvårdsregionala noden. Där finns även andra utbildningar som erbjuds inom det sjukvårdsregionala samarbetet.

Forum Mellansverig (kliniskastudier.se).

Vid frågor kontakta vår nodsamordnare Maria Sundin: maria.sundin@regionvarmland.se.

Medicinsk vetenskap för ST-läkare

Både den nya och gamla ST-utbildningen innehåller krav på kompetens inom medicinsk vetenskap. Målet med kursen är att ge tillräckliga kunskaper av vetenskapligt arbete i enlighet med Socialstyrelsens målbeskrivning. Kursen täcker delmål a5 för SOSFS 2015:8 och delmål ST a3 i nya HSLF-FS 2021.

Kursen ges under en vecka och innehåller alla de moment du behöver för att påbörja ett vetenskapligt arbete så som statistik, litteratursökning, databaser, etik och presentationsteknik.

Om kursen ST-läkarprogram.

Lärande luncher

Ett lärorikt och nätverksskapande lunchmöte för disputerade och forskningsintresserade där du kan dela dina forskningserfarenheter med andra och lyssna på kortare föredrag.

Anmäl dig till pia.hirdlundberg@regionvarmland.se för att få mejlutskick när en lärande lunch är planerad.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?