Till startsidan

Tankesmedjan

Tankesmedjan är en kreativ dag med givande möten som skapar möjligheter att diskutera forskningsidéer och andra frågor som rör forskning.

Tankesmedjan är ett samarbete mellan Karlstads universitet och Region Värmland med syftet att stärka den kliniska forskningen och bidra till forskning med hög kvalitet och relevans för hälso- och sjukvård. Nästa Tankesmedja är den 16 oktober 2023.

Covidpandemin innebar stora omställningar för hälso- och sjukvården. Såväl personalens arbetsförhållanden som prioritering av patientgrupper ändrades snabbt. Det finns mycket att dra lärdom av inför framtiden.

Program

13.00 – 13.30
Välkommen – introduktion
Forsknings- och utbildningschef Birgitta Sigvant

13.30 – 14.30
Moralisk stress och hälsa hos intensivvårdssjuksköterskor och chefer inom intensivvård
Introduktion av nya medarbetare, handledning, personcentrerat förhållningssätt samt självskattad hälsa under en pågående pandemi.

Anna Nordin och Angelica Fredholm

14.30 – 15.00 FIKAPAUS

15.00 – 16.30
Hur prioritera inom sjukvården när resurserna är begränsade?
Föreläsning via länk och diskussion med Lars Sandman, professor och föreståndare för Prioriteringscentrum, Linköpings universitet. Lars Sandmans forskningsinriktning är organisationsetik inom hälso- och sjukvården med fokus på prioriteringar och etisk analys av vårdens metoder.

Tid: 16 oktober 2023, 14.00-17.00

Plats: Morbrors ådra, Centralsjukhuset Karlstad (vid Klarälvsentrén)

Kostnad: Ingen kostnad, vi bjuder på fika

Anmälan: pia.hirdlundberg@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?