Till startsidan

Filmstöd

Region Värmland har olika typer av filmstöd som du kan söka. Det finns arbetsstipendium, filmteknikstöd och produktionsstöd.

Arbetsstipendium 

Arbetsstipendium delas ut för att berika filmproduktionen i Värmland samt för att bidra till värmländska filmskapares konstnärliga utveckling.

Filmteknikstöd 

Behöver du få tillgång till filmteknik kan du söka teknikstöd. Det finns inspelningsutrustning för både kort- och dokumentärfilm. Kameror i olika storlekar, ljud och ljus samt redigeringsdatorer för efterbearbetning. Med vårt filmteknikstöd vill vi främja filmproduktionen i Värmland och hjälpa dig som arbetar med film att skapa bra film med bra teknik.

Produktionsstöd 

Du kan söka ekonomiskt stöd för din kort- eller dokumentärfilm hos Region Värmland. Vi fungerar då som medproducent. Du kan även söka arbetsstipendie för din film eller ditt projekt om det kan bidra till filmskaparens utveckling.