Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Filmstöd / Filmteknikstöd

Filmteknikstöd

Vi erbjuder inspelningsutrustning som är anpassad för både kortfiktion- och dokumentärfilmer. Det inkluderar kameror i olika storlekar, ljud- och ljusutrustning samt redigeringsdatorer för efterbearbetning. Det finns också ett komplett och kompakt Sony FX9-kit. Redigeringsdatorer ger dig tillgång till klipp- och animeringsprogram så som Adobe, DaVinci Resolve, Final Cut Pro och animeringsprogrammet Blender.

Filmtekniskt stöd har sommarstängt och öppnar igen den 12 augusti 2024.

Stödet ger dig tidsbestämd och kostnadsfri tillgång till inspelnings- och redigeringsutrustning som Region Värmland äger eller disponerar genom hyres- eller samverkansavtal.

Villkor för att beviljas stöd

  • Stödet är i första hand kopplat till projekt som Region Värmland samproducerar eller som beviljats arbetsstipendium.
  • Mottagare av teknikstöd ska ha fyllt 18 år och bedömas vara behörig att hantera inspelnings- och redigeringsutrustningen av filmteknikansvarig hos Region Värmland.
  • Det ska framgå av filmens för- och/eller eftertexter och eventuellt marknadsförings- och informationsmaterial inklusive egna webbplatser att den gjorts med stöd av Region Värmland.
  • Stödmottagare ska förse Region Värmland med en digital kopia av den färdiga filmen.

Ansökan

  • Om teknikstödet inte är kopplat till samproduktion eller ett arbetsstipendium ska ansökan innehålla manuskript, synopsis och projektbeskrivning.
  • Ansökan ska lämnas senast en månad före inspelningsstart.
  • Ansökan handläggs och beslutas av filmkonsulent på Region Värmland. Handläggaren bedömer möjligheterna att göra en bra film utifrån manuskriptets, projektbeskrivningens och filmarens kvaliteter. Vid handläggning av stödet prioriteras kvinnliga sökanden. Stöd ges inte till projekt av utpräglat kommersiell karaktär, till exempel reklam- eller beställningsfilmer.
  • Ansökningar är att betrakta som allmän handling och diarieförs hos Region Värmland.

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sommarstängt

Möjligheten att söka filmtekniskt stöd har sommarstängt och öppnar igen den 12 augusti.

Ansök om filmteknikstöd här (Forms Microsoft 365)

Beslut

Ansökan handläggs och beslutas av filmkonsulent på Region Värmland. Handläggaren bedömer möjligheterna att göra en bra film utifrån manuskriptets, projektbeskrivningens och filmarens kvaliteter.

Vid handläggning av stödet prioriteras kvinnliga sökanden.

Stöd ges inte till projekt av utpräglat kommersiell karaktär, till exempel reklam- eller beställningsfilmer.

Beslut fattas normalt inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Detta med undantag för semestertider, 15 juli-30 augusti, då det är paus i handläggningen.

Så går det till att låna utrustning

Utrustning får bara användas av dig som har adekvat utbildning eller erfarenhet.

Bokning

Region Värmland har kameror, ljudutrustning, ljus, en del kringutrustning och redigeringsdatorer. Boka tekniken i god tid innan den hämtas. Du gör det genom att kontakta filmteknikansvarig.

Hämta och lämna

Utrustning förvaras hos Region Värmland i Karlstad. Du hämtar och lämnar utrustningen där på överenskommen tid med filmteknikansvarig.
Den som beviljats stöd ska personligen hämta och återlämna tekniken. Kvittering ska ske vid båda dessa tillfällen. Avsätt gott om tid för genomgång av utrustningen, både vid hämtning och återlämning – ju mer utrustning, desto längre tid!

När du lämnar tillbaka kameran ska batterierna vara fullt laddade. 

Region Värmland tar inget ansvar för filer eller annat material som finns kvar i eller med utrustningen.

Du är personligt ansvarig

Som stödmottagare är du personligt ansvarig för den lånade tekniken och blir ersättningsskyldig för utrustning som saknas eller för reparation av utrustning som skadats på grund av försumlighet.

Ha en egen försäkring

Region Värmlands försäkring täcker inte utlåning av teknik. Kontrollera därför att du har en egen försäkring som täcker eventuell stöld eller skada, till exempel företagsförsäkring eller hemförsäkring. Observera att det kan krävas tilläggsförsäkring till hemförsäkring för att nå upp till utrustningens värde, kontrollera med ditt försäkringsbolag.

Förhindra stöld och skada

Förvara alltid utrustningen på ett sådant sätt att stöld eller skada förhindras. Kamera eller annan utrustning ska aldrig lämnas utan tillsyn på inspelningsplats eller i fordon. Kontrollera alltid att du har all utrustning med dig från inspelningsplatsen. Stöld eller skada ska genast anmälas till filmteknikansvarig hos Region Värmland.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?