Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Filmstöd / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom film

Arbetsstipendiet erbjuder ekonomiskt stöd till individuella filmskapare som aktivt bidrar till filmbranschen. Syftet är att du som filmskapare ska vidareutveckla ett pågående filmprojekt eller förbättra dina färdigheter inom filmens konst och teknik.

Stipendiet är främst tillför dig som är filmare, 18–35 år, bosatt i Värmland och som vill förverkliga en filmidé eller utveckla din kompetens inom filmområdet.

Det sökbara beloppet är maximalt 30 000 kronor per person. Du kan beviljas stipendium en gång per år.

Stöd beviljas till:

  • Utveckling av filmprojekt oavsett längd och format.
  • Utveckling av Filmmanus oavsett längd och format.
  • Kompetensutveckling inom filmområdet.

Ansökan

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Om hur vi behandlar dina personuppgifter

Ansök om arbetsstipendium (Forms Microsoft 365)

Beslut

Vi fattar vanligtvis beslut inom fyra veckor efter inkommen ansökan. Undantag sker i semestertider, 15 juli-30 augusti, då det är paus i handläggningen.

Utbetalning

Arbetsstipendiumet betalas ut med hela summan efter beslut om stöd.

Upphävande av beslut och återbetalning

Beslut om arbetsstipendium kan upphävas helt eller delvis om sökande:

  • i ansökan lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter vilket gjort att beslutet har fattats utifrån felaktiga grunder,
  • kränker mänskliga rättigheter, diskriminerar eller bryter mot principen om allas lika värde,
  • inte bedrivit sin verksamhet i enlighet med svensk lagstiftning.

Om ett beslut upphävs sedan stipendiet betalats ut, kan Region Värmland kräva att stipendiet betalas tillbaka helt eller delvis.

Redovisning

Du behöver inte redovisa ditt arbetsstipendium, men vi förväntar oss att du i efterhand besvarar ett antal frågor för att hjälpa oss att utvärdera och utveckla stödformen.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?