Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Film / Filmstöd / Arbetsstipendium

Arbetsstipendium inom film

Arbetsstipendium delas ut för att berika filmproduktionen i Värmland samt för att bidra till värmländska filmskapares konstnärliga utveckling.

Vad är stipendierna till för?

 • Syftet med stipendierna är att berika filmproduktionen i Värmland och bidra till värmländska filmskapares konstnärliga utveckling.
 • Stipendierna är till för att framför allt unga filmare (18–35 år) bosatta i Värmland ska kunna förverkliga en filmidé́ eller utveckla sin kompetens inom filmområdet.
 • Stipendiet kan användas till utveckling av fiktion och dokumentärfilmer eller för att finansiera studieresor och liknande.
 • För att komma i fråga för ett stipendium ska filmaren tidigare ha gjort minst en kort- eller dokumentärfilm som visar god filmisk berättarförmåga.
 • Stipendiet kan uppgå till högst 30 000 kronor.
 • Filmaren bör ha prövat andra möjligheter till finansiering och stöd, till exempel hos den egna kommunen.
 • Stipendier kan ej ges till filmer som görs inom ramen för en folkhögskoleutbildning.
 • Arbetsstipendier är personliga och skattefria enligt Region Värmlands tolkning av inkomstskattelagen 8 kap 5§.

Vem beslutar om stipendierna?

 • Beslut fattas i enlighet med Region Värmlands delegeringsordning.
 • Vid beslut sker en bedömning av möjligheterna att göra en bra film utifrån filmidén och filmarens kvaliteter, eller för det tänka kompetensutvecklingens betydelse för filmarens utveckling.
 • En målsättning med stipendierna är att de på årsbasis fördelas jämnt mellan män och kvinnor.

Övriga villkor

 • Mottagare av stipendium ska lämna en rapport till Region Värmland om hur de använt stipendiet. Den som inte lämnar rapport kan inte få ett nytt arbetsstipendium.
 • Om stipendiet resulterar i en film ska det framgå̊ av filmens för- och/eller eftertexter och eventuellt marknadsförings- och informationsmaterial inklusive egna webbplatser att filmaren mottagit ett arbetsstipendium från Region Värmland.
 • Om stipendiet resulterar i en film kan mottagaren utnyttja möjligheten att låta Region Värmlands filmkonsulent se och kommentera filmen innan klippningen låses.
 • Mottagaren av stipendium ska lämna en digital kopia av den färdiga filmen till Region Värmland.

Ansökan

Ansökan ska göras via ett formulär (se nedan).

 • Ansökan om stipendium för filmproduktion ska innehålla en beskrivning av filmidén i form av manuskript/synopsis/ projektbeskrivning, en presentation av sökanden samt en redogörelse för beräknade kostnader.
 • Länk till tidigare filmer ska bifogas ansökan.
 • Ansökan om stipendium till kompetensutveckling ska innehålla en beskrivning av tänkt kompetensutveckling och en redogörelse för beräknade kostnader.
 • Ansökan kan lämnas när som helst under året.
 • Ansökningars är att betrakta som allmän handling och diarieförs hos Region Värmland.

Ansök här (Forms Microsoft 365)

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Om hur vi behandlar dina personuppgifter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?