Region Värmland logga

Hemslöjd

Region Värmland har uppdraget att arbeta för en tillväxt i Värmland som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar. Inom slöjdområdet gör vi detta genom att initiera, stödja, samordna och leda regionala utvecklingsprocesser.

Region Värmland vill öka intresset, kunskapen och utövandet av hemslöjd i hela regionen. Vi arbetar med yrkesverksamma slöjdare/konsthantverkare, förvaltar och utvecklar det immateriella kultaravet.

Slöjd handlar om lusten till det handgjorda, glädjen och stoltheten i att skapa själv. Vi har kunskapen om hur du med material, tekniker, återbruk och handens färdighet kan bidra till ett hållbarare samhälle. Den rymmer kunskap om kretslopp och hållbar konsumtion – slöjdade föremål tillverkas ofta lokalt, småskaligt och energisnålt. Slöjden ger oss möjlighet att förena tanke och hand, samt inbjuder människor att slöjda tillsammans.

Region Värmland arbetar för att slöjden i Värmland skall vara en levande konstform. Slöjden ska nå alla oavsett ålder, inkomst och bakgrund. Vi arbetar för att fler ska kunna leva på sitt hantverk, få skapa som fritidssysselsättning och få uppleva konstartens möjligheter.

Mentorskap

Det finns möjlighet att utveckla sitt slöjdande genom ett mentorskap.

Carina Haglund (till vänster) är adept och vill fördjupa sig i tekniken tovning och vad hon kan göra av det. Yvonne Habbe är filtmakare och vald mentor till Carina. Hon kommer att fånga upp vad Carina behöver för sin utveckling.

Film om mentorprogrammet

I filmen nedan möter du hemslöjdsutvecklare Kajsa Stinnerbom, adepten Carina Haglund och mentorn Yvonne Habbe i ett pågående mentorskap.

Kontaktinformation

Kajsa Stinnerbom
Hemslöjdsutvecklare
010-833 10 51
kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Sara Olsson
Hemslöjdsutvecklare
010-833 10 50
sara.olsson3@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad