Start / Kultur / Kulturbidrag

Kulturbidrag

Region Värmland erbjuder olika typer av bidrag för att stärka och utveckla det regionala kulturlivet. Mer information om olika bidragstyper hittar du under flikarna nedan.

Din ansökan är allmän handling

En ansökan om bidrag som skickas till Region Värmland är allmän handling. Alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket betyder att någon kan begära att få ta del av din ansökan eller redovisning.

Så behandlar vi dina personuppgifter

Region Värmland behandlar personuppgifter bland annat när de lämnas som underlag för ansökan om och redovisning av bidrag.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter

Grafiska riktlinjer vid projektstöd

När Region Värmland ger projektmedel ska det vid kommunikation om projektet/arrangemanget tydligt framgå att Region Värmland är bidragsgivare enligt våra grafiska riktlinjer.

Grafisk manual med logotyp för nedladdning

Våra bidrag

Region Värmland delar årligen ut fyra stipendier och priser:

  • Folkrörelsestipendiet
  • Frödingstipendiet
  • Region Värmlands litteraturstipendium
  • Årets Värmlandsförfattare

Folkrörelsestipendiet

Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj-15 augusti.

Läs mer om Folkrörelsestipendiet.

Frödingstipendiet

Stipendiesumman är 100 000 kronor. Stipendiet kan sökas, men vi tar också gärna emot förslag till mottagare. Perioden för ansökan och förslag är 15 maj-15 augusti. Länk till formulär för ansökan och formulär publiceras här på sidan.

Läs mer om Frödingstipendiet.

Region Värmlands litteraturstipendium

Stipendiaterna tillkännages normalt i Värmlandsmontern under Bokmässan i Göteborg i september varje år. Stipendiet kan inte sökas.

Läs mer om Region Värmlands litteraturstipendium

Årets Värmlandsförfattare

Pristagaren tillkännages normalt i Värmlandsmontern under Bokmässan i Göteborg i september varje år. Priset kan inte sökas.

Läs mer om priset Årets Värmlandsförfattare

Produktionsstöd

Region Värmland ger ekonomiskt stöd till kort- och dokumentärfilmsproduktioner och delar också ut arbetsstipendier till filmskapare.

Läs mer om produktionsstöd till film

Teknikstöd - Barn och unga

Filmteknikstödet med inriktning på barn och unga syftar till att främja arbetet med film i skolan och på fritiden samt att bidra till möjligheten för barn och unga att vara delaktiga i kulturlivet. Stödet vänder sig till dig som arbetar med barn och unga.

Läs mer om vårt filmteknikstöd för barn och unga

Teknikstöd - Produktion

Behöver du få tillgång till filmteknik kan du söka teknikstöd. Syftet med filmteknikstödet är att främja filmproduktionen i Värmland och hjälpa dig som arbetar med film att kunna skapa bra film med bra teknik.

Vi erbjuder ett kortfilmspaket och ett dokumentärfilmskit.

Läs mer om vårt filmteknikstöd

Teknikstöd - Visning

Behöver du få tillgång till teknik för visning av film kan du söka vårt teknikstöd. Syftet med teknikstödet är att främja visningen av film i Värmland och ge dig som arbetar med filmvisning möjligheten att göra det med hjälp av bra teknik.

Läs mer om teknikstöd för filmvisning

Ungdomspengar är ett ekonomiskt stöd som är avsett att stödja ungdomars egna initiativ inom kulturområdet. Stödet ska bidra till att kreativa unga får en möjlighet att testa sina idéer och utvecklas. Målet med stödet är att stärka ungas delaktighet i kulturlivet och främja ungt entreprenörskap inom kulturella och kreativa näringar.

I Ungdomspengar ingår två stödformer:

  • Arbetsstipendium
  • Arrangemangs- och projektbidrag

Läs mer om Ungdomspengar.

Kontakt
Stefan Westling
Kulturutvecklare
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 11 22

För att stärka och utveckla det regionala kulturlivet ger Region Värmland verksamhetsbidrag till regionala kulturverksamheter och kulturföreningar i Värmland samt till lokalhållande organisationer. Vi ger även anslag till studieförbundens regionala verksamhet.

Verksamhetsbidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag inom kulturområdet ska lämnas in under perioden 10 augusti och 1 september.

Kontakt
Stefan Westling
Kulturutvecklare
E-post: stefan.westling@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 11 22

Studieförbund

Verksamhetsbidraget till studieförbunden syftar till att stärka och utveckla verksamheten så att bildning och utbildning har den kvalitet som krävs för att på bästa sätt svara upp mot samhällsbehov och regionala prioriteringar.

Ansökan ska lämnas senast 25 augusti.

Kontakt
Camilla Källgren
camilla.kallgren@regionvarmland.se
Telefon: 010-833 10 63

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Till toppen