Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Hemslöjd / Slöjd håller

Slöjd håller-veckan 2024

Slöjd håller, om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala hållbarhetsmålen. Nedan presenteras programmet som erbjuds under Slöjd Hållerveckan 2024, vecka 12,
18-24 mars 2024.

Vi vill inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Därför arrangerar vi en temavecka om slöjd och hållbarhet med fokus på de globala målen för hållbar utveckling. Med kunskap och dina klimatsmarta händer kan du faktiskt göra skillnad.

Under 2022–2024 har vi valt att lyfta fram slöjden, skogen och hållbarheten ur olika perspektiv. Med kunskap och dina klimatsmarta händer kan du faktiskt göra skillnad.

Slöjden, skogen hållbarheten. Program vecka 12 2024

Föredragen vänder sig till dig som är yrkesverksam slöjdare, hantverkare, slöjdlärare, pedagog, skogsägare och/eller allmänt intresserad av design, slöjd, skog och hållbarhet. Alla föredrag är kostnadsfria. Begränsat antal platser.

Måndag 18 mars kl 18.00–19.30. Ingen anmälan
Bokprat om slöjdlitteratur och hållbarhet

I ett samtal mellan slöjdboksförfattarna Niklas Karlsson, Pernilla Wåhlin Norén och Lina Sofia Lundin pratar vi om författarnas egna böcker samt om slöjdböcker som spelat roll. Vi bjuder också på boktips från arkiven.

För:

Slöjdlovers och bokslukare.

Anslut:

Slöjd Håller 2024 Hemslöjden i Dalarna.

Tisdag 19 mars kl 12.00–12.45. Ingen anmälan
Allemansmöbler om att skapa platser

Föredrag av Klara Fahrman, möbeldesigner och Klara Isling, landskapsarkitekt som berättar hur de i projektet Allemansmöbler slöjdat platsspecifika sittmöbler som placerats längs vandringsleder till nytta för allmänheten. Om tillgängliggörandet av skogen samt materialuttag i naturen och i staden.

För:

Slöjd-, design- och hållbarhetsintresserad allmänhet.

Anslut:

Teamslänk till föredrag: Allemansmöbler om att skapa platser tisdag 19 mars 2024 kl 12.00-12.45.

Onsdag 20 mars kl 17.45–20.00 Anmälan
Trädens kläder – vad kan vi göra med bark?

Digital slöjdlärarfortbildning om trädens bark och dess användning vid bearbetning av djurhudar och textilier. Inspirerande föreläsningar med Lotta Rahme, mästare i garvning och samtal med Lena Svenonius, kunnig inom textil impregnering.

För:

Slöjdlärare och pedagoger.

Anmälan:

Slöjd Håller 2024 Region Värmland

Torsdag 21 Mars kl 19.00–20.00 // ingen anmälan
Varje människa är ett träd – varje träd är en människa

Föredrag av Jögge Sundqvist om hur den gamla skogens ämnen är med och utformar slöjden. Här ryms historier om krokiga björkar, tankar om hur kvalitet och form samverkar med materialet. Vad skiljer slöjden från hantverket och hur renodlas slöjdens egenart?

För:

Skogsintresserad allmänhet, slöjdare och hantverkare.

Anslut:

Slöjd Håller 2024 Upplandsmuseet.

Quiz på Instagram

Delta i vårt klimatsmarta quiz på Instagram och vinn fina bokpriser. Ny fråga varje dag! Ny vinstchans varje dag! Lycka till!

Fakta Slöjd Håller 2024

En temavecka med fokus på FN’s Globala Mål för Hållbar utveckling. Den arrangeras av Värmlands, Dalarnas, Örebro, Västmanlands, Uppsala och Gävleborgs län.

Kontaktpersoner

Kajsa Stinnerbom, hemslöjdsutvecklare, Region Värmland

E-post: kajsa.stinnerbom@regionvarmland.se

Lina Jatko, Länshemslöjdskonsulent, Örebro läns museum

Fakta Slöjd Håller

Slöjd Håller vill inspirera dig att använda enkla redskap, energisnåla tekniker och naturliga material. Med kunskap kan du göra egna val som bidrar till ett hållbart samhälle.

Slöjd är en resurshushållande verksamhet och ger endast små utsläpp i natur och miljö. Slöjdens material är naturliga som finns nära och är fria från spår av giftiga kemikalier. Med händer och enkla verktyg tillverkas hållbara saker som kan repareras, göras om och får en lång livslängd.

Slöjden lämnar små ekologiska fotavtryck. Slöjd skapar möten mellan människor och ger plats för skapande, samtal och reflektion. Att slöjda med känsla för det lokala och traditionella ger liv och mening för människor både i städer och på landsbygd och bidrar därmed till mer hållbara städer, samhällen och landskap.

Slöjd är en del av en cirkulär ekonomi och bidrar till mer hållbar konsumtion och produktion.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?