Region Värmland logga

Region Värmland erbjuder ett mindre stöd för litterära evenemang under 2024

Stöd till litterära evenemang

Region Värmland vill stärka värmländska författares möten med sin publik. Samtidigt vill vi göra det lättare för föreningar att arrangera litteraturträffar. Därför erbjuder vi ett enklare stöd för litterära evenemang under 2024.

Är ni en förening, organisation* eller bibliotek som ska ha ett mindre litterärt möte med en professionell** författare, publicist, skribent, poet eller liknande kan vi hjälpa till.

Så här går det till:

Sänd en kort beskrivning av det litterära mötet, en kostnadskalkyl som är baserad på arvode (enligt Författarförbundets riktlinjer) samt eventuella övriga kostnader. Mejla din ansökan direkt till: ricky.andreis@regionvarmland.se

Storlek på stöd

Generellt sett kan vi stötta med halva kostnaden. Även litterära möten för barn och unga eller litteratur med koppling till nationella minoriteter och urfolket samerna är aktuella för stöd.

Kriterier

  • Författaren ska vara boende i Värmland.
  • Mötet ska vara publikt och marknadsföras därefter.
  • Du kan inte söka som privatperson.

Större litterärt evenemang

Är det ett större evenemang kan ni som förening söka arrangörsstöd


Kulturellt evenemang på folkbibliotek

Folkbibliotek kan söka stöd för skapande aktiviteter inom bland annat litteraturområdet.


*Det gäller icke vinstdrivande organisation som studieförbund eller liknande.
Förlag kan medverka men då i samarbete med en förening.

**professionell författare i den mening att hen är medlem i Författarförbundet
eller är godkänd som författare/skribent i Kulturpoolen.

Sidan uppdaterad