Till startsidan
Start / Kultur / Kulturutveckling / Biblioteksutveckling / Biblioteket som demokratisk arena / Arrangörsstöd till folkbibliotek för kulturarrangemang och skapande aktiviteter

Arrangörsstöd till folkbibliotek för kulturarrangemang och skapande aktiviteter

Folkbiblioteken utgör en bärande del av den kulturella infrastrukturen och är en central aktör för det lokala kulturlivet. Genom arrangörsstödet vill vi ytterligare stärka Värmlands folkbibliotek och deras roll för det värmländska kulturlivet. Ansök om arrangörsstöd här.

Kultur främjar fria samtal, engagemang och delaktighet. Ett aktivt kulturliv är en förutsättning fördemokratisk utveckling och hållbara samhällen. Arrangörsstödet är en del av projektet Biblioteket som demokratisk arena som har stöd av Kulturrådet.

Syftet är att:

  • Stärka bandet mellan folkbibliotek och det professionella kulturlivet.
  • Vidga synen på bibliotekets kulturuppdrag och föra in fler konstformer i bibliotekets regi.
  • Stärka biblioteken som befintliga mötesplatser och/eller att i bibliotekets regi skapa nya mötesplatser.
  • Möjliggöra aktiviteter som når nya målgrupper samt möjliggöra för fler att bidra till bibliotekets kulturutbud.
  • Sprida kultur i hela länet.

Vem kan söka?

Sökande ska vara folkbibliotek i Värmland. Vi uppmuntrar samverkan med annan kommunal verksamhet, föreningar, kulturskapare, lokala initiativ och andra samarbetsformer.

Målgrupp

Arrangemang och/eller skapande aktivitet ska rikta sig till människor från 13 år och uppåt. Vi ser gärna en strävan att nå nya målgrupper. Vi tror att folkbiblioteken känner sina lokala förutsättningar bäst och vet var insatser behövs. Motivera val av målgrupp i ansökan. 

Hur går ansökan till

  • Ansök görs vi formuläret nedan.
  • Högsta sökbara belopp per ansökningstillfälle är 15 000 kronor.
  • Stödet kan sökas två gånger per år. Varje bibliotek kan skicka in flera ansökningar per ansökningstillfälle. 
  • Nästa ansökningstillfälle är 1–31 mars 2024 och gäller för aktiviteter som äger rum 2024.

Rapport/utvärdering

Utvärdering görs via Bibliotek Värmlands Teamskanal "arrangörsstöd folkbibliotek" senast 30 dagar efter avslutat arrangemang/aktivitet.

En gång per år arrangerar den regionala biblioteksverksamheten ett digitalt uppsamlingsheat med möjlighet att dela lärdomar och erfarenheter med varandra.

Mer om stödet

Vi uppmuntrar biblioteken att inspireras och att ta del av utbudet som finns i kulturpoolen.se och kulturpoolen.se/utbudsdagar


Ansök här

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?