Till startsidan

Vad menas med jämställdhet?

Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i livet. I Sverige är jämställdhet ett politiskt mål och betyder att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Jämställdhet handlar om:

  • Förhållanden som rör kvinnor och män.
  • Varje människa oavsett kön ska kunna påverka sitt liv och sin omgivning.
  • Varje människa oavsett kön ska respekteras och behandlas rättvist.
  • Jämställdhet ska ej förväxlas med jämlikhet då det senare också berör till exempel religion, funktionsförmåga och sexuell läggning.
En bebis på besök i kontorsmiljö omgiven av två män och en kvinna.

Varför är det viktigt?

I grunden handlar det om demokrati. Ojämställdhet leder till att varken män eller kvinnor får möjlighet att leva sina liv fullt ut. Det påverkar hälsan både psykiskt och fysiskt, och påverkar samhället i stort.

Studier visar att jämställda organisationer som även har jämställda styrelser går med större vinst, dessutom är de mer produktiva och har högre trivsel. En anledning är att ju fler perspektiv och erfarenheter som finns representerade, desto större är chansen att kunna hantera olika utmaningar.

Högre vinst och ökad omsättning med jämställd styrelse (ackordscentralen.se)

Ett par exempel

  • Sverige har kommit långt inom jämställdhet, men är långt ifrån jämställt. Till exempel tar kvinnor ut 70 % av föräldradagarna och män endast 30 %. Det innebär att kvinnor halkar efter i karriärer och i löneutveckling, medan män går miste om värdefulla dagar med sina barn.
  • Inom riskkapitalism står kvinnor bakom endast 2,4 % av investeringarna. Det leder till att vad som prioriteras och utvecklas är vad män anser vara viktigt. Dessutom går samhället miste om potentiella innovationer och tillväxt.
  • I Sverige finns fortfarande ingen lag som säger att kvinnor och män ska ha lika lön för lika arbete. Kvinnor tjänar i snitt cirka 90 % av vad män tjänar. Under en livstid blir det en stor skillnad, som också påverkar pensionen.
  • Män står för 70 % av alla självmord i Sverige. Destruktiva normer kring manlighet som att ”en riktig” man inte ska visa känslor gör att många undviker att söka hjälp när de mår dåligt.
  • Kvinnor utför fortfarande den största delen av det obetalda hemmaarbetet som att ta hand om barn, tvätta och laga mat. Liknande tendenser finns på arbetsplatser där mycket av "det obetalda arbetet" görs av kvinnor. Kolla gärna in listorna på osynligtarbete.se och reflektera över om du vill och kan förändra något för att skapa en jämnare fördelning av det obetalda arbetet i hemmet och på jobbet.
  • De högsta positionerna inom företag som vd och vice vd innehas oftast av män medan kvinnor har positioner inom administration. Det innebär att de stora ekonomiska besluten tas av män utifrån deras perspektiv och erfarenheter.

Så kan du börja förändra

Utbilda och skapa medvetenhet

Det första steget till att skapa förändring är att förstå varför det behövs. Börja med att göra alla anställda medvetna om vikten av jämställdhet och dess fördelar för verksamheten. Det är viktigt att alla förstår problematiken med ojämställda arbetsplatser och betydelsen av att arbeta mot jämställdhet.

Lyft in jämställdhetsarbete i era strategier

Låt det bli en viktig policy som genomsyrar all verksamhet. Den kan till exempel innefatta lika lön för lika arbete, föräldraledighet, flexibla arbetstider och en nolltoleranspolicy mot trakasserier och diskriminering.

Bredda rekryteringen

Finns det verkligen inga kvinnliga webbutvecklare, eller manliga sjuksköterskor, eller letar ni på fel ställe? I det egna nätverket kan det vara ganska homogent, så gå utanför det och fråga andra och testa nya vägar.

Förbättra ledarskapsutvecklingen

Varför inte erbjuda mentorskap och utbildningar för att främja karriärmöjligheter? Se till att den underrepresenterade gruppen har tillgång till samma utvecklingsmöjligheter som den andra.

Föräldraledighet och flexibilitet

Ha samma förväntningar på män som kvinnor när det kommer till föräldraledighet och vård av barn. Varje förälder har rätt till häften av föräldradagarna, så uppmuntra framför allt män att ta vara på möjligheten. Och om det är möjligt för er så erbjud flexibla arbetstider så det inte bara är den ena föräldern som måste hämta på förskola och vabba.

Boktips!

"Att uppfinna världen: hur historiens största feltänk satte käppar i hjulet"
– Katrine Kielos-Marçal

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?