Tandreglering

Till någon av våra specialistkliniker för tandreglering (ortodonti) kommer du som har behov av justering av ditt bett.
Våra kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.

För dig som har tackat ja till tandvård i Norge

Klinikerna i Norge kommer att kalla dig när det är din tur. Här hittar du kontaktuppgifter till klinikerna.

Personal på Tandregleringen

På den vanliga folktandvårdsklinik kan det hända att du hört om "ortvisning". Det innebär att en specialist på tandreglering (ortodonti) besöker kliniken och bedömer behandlingsbehovet hos de ungdomar som deras ordinarie tandläkare anser ska bedömas. Om ortodontisten bedömer att bettavvikelsen kommer att vålla patienten besvär nu eller längre fram kallas du till någon av tandregleringsklinikerna i Karlstad och Arvika beroende på var patienten bor. Du som patient kommer i allmänhet på återbesök var fjärde till var tionde vecka.

Den absoluta majoriteten av patienterna tillhör barn- och ungdomstandvården men även vuxna patienter tas emot. För flertalet vuxna gäller att man betalar enligt tandvårdstaxan. För speciella grupper gäller andra regler med olika stöd för att täcka behandlingskostnaderna.