Till startsidan
Start / Administration / Sjuktransporter och sjukresor

Sjuktransporter och sjukresor

Innehållet på den här sidan vänder sig till dig som beställare inom hälso- och sjukvård. Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112.

Innan du beställer

Innan du beställer ska du förbereda din beställning genom att läsa informationen nedan.

Sjuktransporter

Mer information finns nedan, i plusboxen "Om de olika transportsätten".

Beställning av gods och labbtransporter beställs via Värmlandstrafik.
0771–32 32 00

Sittande

I säte eller rullstol utan vårdbehov under transport.

0771-32 32 00 - Värmlandstrafik

Liggande

Utan vårdbehov och övervakning under transport.

054-10 10 49 - SOS Alarm

Vårdbehov

Behov av vård och/eller övervakning under transport.

054-83 54 05 - SOS Alarm Ambulansbeställning

Vanliga frågor och svar

Här beskrivs de fordon som finns för resor i vården.

Ordinarie linjetrafik med buss och tåg

Bussarna är anpassade för resor till sjukvården. De har lågt golv som underlättar på- och avstigning för resenärer med rollatorer, rullstolar eller barnvagnar. Det finns också ramp på alla bussar som föraren enkelt hjälper till att fäla ned. Ombord finns platser med extra stort avstånd mellan stolarna vilket gör det enkelt att slå sig ner och ger ökat benutrymme. Bussarna är utrustade med både in- och utvändiga hållplatsutrop via högtalare samt en skärm för hållplatsinformation. Alla bussar har gratis wifi.ats när du bokar din resa i beställningscentralen.

Alla förare är utbildade för att ta emot resenärer med olika behov.

Servicetrafik

För patienter som kan åka sittande eller i sin rullstol och inte har behov av övervakning eller vård under resan.

Sjukresor omfattar resor till sjuk- och tandvård, inte hälsokontroller. En sjukresa ska alltid i första hand göras med allmänna kommunikationer alternativt servicelinje. Servicelinjen går i linjetrafik mellan länets sjukhus och större vårdcentraler. Servicelinjen är handikappanpassad och har tillgång till bilkudde och bilbarnstol.

Om man på grund av medicinska skäl behöver resa med våra servicetrafikfordon krävs ett sjukreseintyg från hälso- och sjukvården som styrker det medicinska behovet. Egenavgiften faktureras i efterhand från Region Värmland.

Servicetrafikens alla fordon har transportrullstol samt tillgång till trappklättrare.

Privat bil

Görs sjukresa med egen bil kan ansökan om milersättning lämnas in.

Servicelinjer till Örebro och Uppsala (sittande, liggande och patienter med vårdbehov)

Servicelinjen kan ta både sittande-, liggande- och rullstolsburna patienter. Det finns 18 sittplatser samt 3 platser för liggande patienter. Med ombord finns även bilbarnstol i två storlekar. Vårdutrymmet på bussarna har medicinsk utrustning, syrgas, förband och läkemedel motsvarande en akutambulans.

Servicelinje 960 Karlstad - Örebro - Uppsala

Servicelinje 960 bemannas med en förare samt en sjuksköterska och en undersköterska från ambulanssjukvården. Kan transportera sittande, liggande och patienter med vård o/e övervakningsbehov. Ombord finns övervakningsutrustning (inkl telemetriövervakning), defibrillator samt läkemedel enligt ambulanssjukvårdens generella direktiv (motsvarande en akutambulans).

Tidtabell för Servicelinje 960 Karlstad - Örebro - Uppsala (pdf) Pdf, 39 kB.

Servicelinje 961 Karlstad - Örebro

Servicelinje 961 bemannas med en förare och en undersköterska från ambulanssjukvården. Kan transportera sittande och liggande patienter utan vård eller övervakningsbehov. Defibrillator finns ombord.

Tidtabell för Servicelinjen 961 Karlstad - Örebro (pdf) Pdf, 23 kB.

Liggande sjuktransport

För patienter som måste åka liggande men inte har behov av övervakning eller vård under resan.

Liggande sjuktransport är bemannad en undersköterska som också kör fordonet. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via en kamera under resan. Det finns möjlighet till syrgas under resan. En liggande sjuktransport kan ta två patienter samtidigt.

Bedömningsenheter

Bedömningsenheten ska möta behovet av de patienter som vid larmsamtalet inte har ett tydligt behov av slutenvård.
Om ett vårdbehov identifieras efter sjuksköterskans bedömning hänvisas patienten till rätt vårdnivå. Även medicinsk behandling kan påbörjas på plats då bedömningsenheten jobbar utefter ambulanssjukvårdens behandlingsriktlinjer.
Bedömningsenheten med bår kan även transportera patienter som efter bedömning behöver åka liggande transport med vård eller övervakning motsvarande en vårdavdelnings under överflyttningen. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under resan, men ingen kontinuerlig monitorering av patienten (kan jämföras med vård-/övervakningsnivån på en vårdavdelning).

Ambulans

För patienter som måste åka liggande och behöver vård eller behandling samt övervakning under transporten.
En ambulans är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska.

Ambulanshelikopter

Prehospital intensivvård och transport av tidskritiska patienter eller intensivvårdspatienter till mer specialiserad vård antingen i eller utanför länet.

Ange vid beställning att patienten har konstaterad covid-19.

Patienten ska då inte samtransporteras, lämpligaste fordon används.

Hur mycket kan patienten hjälpa till själv? Hur ser det ut hemma hos patienten. Trappor - raka/svängda? Någon som möter? Telefonnummer till mottagande person. Är det rätt adress? Ungefär hur mycket väger patienten?

Detta är viktigt för att kunna planera eventuell bärhjälp när patienten ska in i bostaden. Adressen dit patienten ska transporteras är viktigt, är inte alltid samma som folkbokföringsadressen.

Boka inte tid med mottagande personal i bostaden förrän du fått beställningen bekräftad.

I liggande sjuktransport, lättvårdsambulans och ambulans kan patienten bara ta med personligt handbagage (ett mindre kolli på cirka 5 kilo) samt kryckor, griptänger och strumppådragare.

Om patienten har mer bagage eller hjälpmedel ska du ordna hjälpmedelstransport enligt avdelningens rutiner.

Om inget annat alternativ finns kan du boka transport med Värmlandstrafik, telefon 0771-32 32 00.

Vid transport mellan sjukhus är det avsändande enhet som ska beställa transporten och rapportera patienten.

Beställ i första hand liggande transport via webbeställning (gäller i nuläget inte sittande sjukresa).

Transportjournal ska skrivas vid liggande transport.

Om patienten har vård- och/eller övervakningsbehov ska du ska skriva en transportjournal, finns som formulär i Cosmic. Den ska signeras av avsändande läkare och sparas i Cosmic. En kopia skrivs ut och lämnas till ambulanspersonalen.

Om patienten inte har vård- och/eller övervakningsbehov ska du ska skriva en transportjournal, finns som formulär i Cosmic. Skriv ut en kopia och lämna den till personalen i transporten.

Beställare utanför Region Värmland ska skriva ut transportjournalen (pdf) Pdf, 196 kB. och lämna den ifylld till personalen i transporten.

Planerad utomlänstransport ska beställas senast klockan 19.00 dagen innan.

Transportjournal ska skrivas vid liggande transport.

Om transporten är en akutremittering från vårdcentral till akutmottagning kan transportordinationer skrivas direkt i akutremissen i Cosmic. För liggande sjuktransport och ambulans ska en kopia av remissen skrivas ut och lämnas till personalen i transporten.

Övriga transporter:

Om patienten har vård- och/eller övervakningsbehov ska vårdgivaren skriva en transportjournal, finns som formulär i Cosmic. Den ska signeras av avsändande läkare och sparas i Cosmic. En kopia skrivs ut och lämnas över till ambulanspersonalen.

Om patienten inte har vård- och/eller övervakningsbehov ska du ska skriva en transportjournal, finns som formulär i Cosmic. Skriv ut en kopia och lämna över den till personalen i transporten.

Vid livshotande tillstånd - ring alltid 112

När patienten behöver vård eller övervakning under transport ska beställningen göras av legitimerad personal.

Ambulanssjukvårdens uppdrag är att:

BEDÖMA - HÄNVISA - VÅRDA – TRANSPORTERA

Bedömningar utförs av ambulansbesättningen som består av minst en sjuksköterska med möjlighet att kontakta läkare för bakre medicinskt stöd vid behov. Ambulanspersonalen undersöker och behandlar och tar sedan beslut om fortsatt vårdnivå.

Region Värmland ansvarar för ambulanssjukvården och vi har ambulansstationer på 12 olika orter i Värmland.

Ambulansbeställningen

Den medicinska prioriteringen av ambulansuppdrag hanteras av SOS Alarm och under kontorstid av erfarna ambulanssjuksköterskor från ambulanssjukvården.

Larmkriterier för ambulanssjukvården:

Prio 1

Misstänkt livshotande tillstånd. Närmaste ambulans skickas direkt. Blåljus och sirener sätts på för att påkalla fri väg så att ambulansen så snabbt som möjligt kommer fram till patienten.

Prio 2

Akut, men inte livshotande tillstånd. Ambulans skickas ut omgående, men utan blåljus och sirener.

Prio 3

Inte akut, men i behov av vård och övervakning av ambulanspersonal under transport. Väntetiden kan bli längre beroende på hur akutberedskapen ser ut i regionen förtillfället. SOS Alarm kan ibland meddela en uppskattad tid på hur länge patienten får vänta på ambulansen.

Ambulans

För patienter som måste åka liggande transport och behöver vård, övervakning eller behandling under transporten. En ambulans är bemannad med två personal varav minst en är sjuksköterska.

Bedömningsenhet

För patienter som måste åka liggande och behöver vård/övervakning motsvarande en vårdavdelning under resan.

Bedömningsenheten är bemannad med en sjuksköterska som också kör fordonet. Patienten har tillgång till larmklocka för att påkalla förarens uppmärksamhet och föraren kan observera patienten via kamera under resan. Bedömningsenheten har utrustning så sjuksköterskan kan ta parametrar på patienten innan och under transporten om det finns behov.

Bedömningsenheten har medicinsk utrustning motsvarande en akutambulans.

Kontinuerlig monitorering av patienten under transport, exempelvis puls, saturation och EKG är inte möjligt i dagsläget.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats