Till startsidan
Till startsidan
Start / Administration / Tolkförmedling

Tolkförmedling

Region Värmland har flera rangordnade leverantörer för språktolkning. Tolkningen kan ske via telefon, video eller på plats. Det går att boka akut tolkning dygnet runt, alla dagar. Ange alltid patientens fullständiga personnummer eller reservnummer i beställningen.

Nytt avtal från 1 maj 2020

Från 1 maj 2020 har regionen ett nytt avtal för telefon-, video- och platstolk. Privata vårdgivare som har avtal med regionen avropar också tolkavtalet. 

Observera att anhöriga eller bekanta till patienter inte ska användas som tolkar. 

Samlad information i appen Care to Translate

I appen Care to Translate finns alla tolkleverantörer som regionen har avtal med. Du kan ha appen på din egen, eller regionens dator, Ipad eller telefon.

Länk till tolkbokning finns längst ner till höger i appen. Där har du alla telefonnummer och webbadresser samlade på ett och samma ställe.

Skärmdump från appen Care to translate med knappen "tolkar" nere i högra hörnet markerad med annan färg.

Tolkbeställningar ska göras enligt rangordning

Rangordningen innebär att leverantör 1 ska användas i första hand, kan inte leverantör 1 tillgodose önskemålet väljer man leverantör 2 i andra hand, och så vidare. Rangordningen framgår av listorna nedan. 

Att anlita tolk är kostsamt för Region Värmland. Därför att det viktigt att verksamheterna följer rangordningen. Följer inte verksamheterna rangordningsprincipen, kan leverantörer kräva skadestånd av Region Värmland. 

Asyl- och flyktinghälsa har det övergripande ansvaret för språktolkning inom regionen och granskar regelbundet leverantörsfakturor för tolkverksamheten.

Använd i första hand telefon- eller videotolk

Det finns flera leverantörer för respektive telefontolk, videotolk och platstolk.

I första hand används telefontolk eller videotolk, som är billigast.

Platstolk är dyrast och man bör alltid tänka över om det går att ersätta en platstolk med videotolk.

Observera att rangordningen är olika beroende på vilken typ av tolkning det gäller. Se nedan.

Om videotolkning

Vi ska öka användandet av videotolk och därmed ersätta platstolkningarna så långt det är möjligt. I regionen använder vi Teams, eller Digitaltolks egna videolösning.

Facetime, Whatsapp, Messenger eller liknande är inte tillåtet i tolksammanhang.

Det går även att bjuda in tolk till Visiba care (instruktion längst ner på sidan). På så vis sparar vi både tid och miljö. Tolken är på plats på sitt kontor och kan ta fler uppdrag eftersom hen slipper transporter mellan olika orter. För frågor, se kontaktuppgifter nedan.

Hur du bokar tolktjänst

Du ska endast boka de tolktjänster som är upphandlade hos respektive leverantör. Beställar-ID 2310101 är  gemensamt för alla regionens tolkbeställningar och behöver endast anges när man registrerar sig som kund första gången. De upphandlade leverantörerna har denna information. Samlingsfakturan betalas av Region Värmland. 

Beställande enhet behöver en funktionsbrevlåda för att kunna ta emot bokningsbekräftelser. Fax får inte användas. 

Enhetschefen beställer funktionsbrevlåda hos region-IT (intern sida) och beställande medarbetare lägger till den i sin egen Outlook. Privata vårdgivare ordnar egen funktionsbrevlåda.

Om enheten redan har ett kundnummer sen tidigare ska det gamla kundnumret användas. Är det första gången enheten bokar hos leverantören, så får enheten ett nytt kundnummer och inloggning.

Vid tolkbeställning är det viktigt att lämna utförliga kontakt- och patientuppgifter:

  • Beställarens och tolkanvändarens fullständiga namn.
  • Telefonnummer och mejladress.
  • Patientens fullständiga namn och person-/reservnummer ska alltid anges, utom vid skyddade personuppgifter. Dessa uppgifter behövs enligt regionens avtal för att undvika jävsituationer, kunna granska fakturor samt erhålla ersättning från Migrationsverket.

Hur du bokar tolktjänsten framgår på respektive leverantörs webbsida.

Telefontolk

Videotolk

Platstolk

Tolken arbetar under sekretess

De upphandlade leverantörernas tolkar har skrivit på avtal om tystnadsplikt. Det är viktigt att vi kan identifiera patienten som tolkningen gäller, alltså är patientens personnummer alternativt reservnummer obligatoriskt (utom vid skyddad ID). Utan fullständiga personuppgifter på fakturan kan vi inte härleda tolkningen, och därmed inte få ersättning som Regionen har rätt till, från Migrationsverket. 

Teckenspråkstolkning

Teckenspråkstolkning ingår inte i avtalet utan bokas via 
Tolkcentralen hörselvården.

Rapportera avvikelser 

Om tolkuppdraget inte utförs enligt beställning ska du rapportera avvikelser

Kontakt

micaela.fristedt@regionvarmland.se

jessica.ericson@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats