Till startsidan
Till startsidan

Tolkcentralen i Region Värmland för döva, hörselskadade och personer med dövblindhet

Tolkcentralen i Värmland är placerad på hörselvården på Centralsjukhuset i Karlstad. Vi ger tolkservice till personer som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet i Värmlands län. Tolkservicen finns tillgänglig dygnet runt årets alla dagar.
Tolken har tystnadsplikt.

Beställa tolk

Boka gärna tolk i god tid. Vid avbokningar påminner vi om att avboka tolken i så god tid som möjligt så att tolken kan finnas tillgänglig för andra.

Du kan beställa tolk via telefon eller e-post.
E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se
Telefonnummer: 010-831 59 67
SMS: 070-555 87 20

Vid beställning, uppge följande:

 • Vem/vilka ska vi tolka för?
 • Tolkmetod (teckenspråkstolkning, dövblindtolkning, skrivtolkning)
 • Plats (gatuadress, vägbeskrivning, portkod, verksamhet/avdelning etc.)
 • Datum för tolkningen
 • Starttid
 • Sluttid
 • Dina kontaktuppgifter (namn, telefon, e-post etc.)
 • Övriga upplysningar (i syfte att ge tolken möjlighet till förberedelse).

Varför använda tolk?

Att använda tolk ger ökad delaktighet och skapar tillgänglighet och trygghet. Större chans till medverkan, samverkan och påverkan skapas också utifrån personens egna förutsättningar.

Bra att tänka på vid tolkning

 • Vänd dig direkt till den du talar med, det är ni två som samtalar.
 • Prata som vanligt, tolken säger till om det går för fort.
 • Tolken är neutral, objektiv och opartisk.

Vid vissa tolkuppdrag jobbar vi två och två. Vi har tystnadsplikt. Inget som skrivs vid skrivtolkning sparas eller skrivs ut.

Funderar du på något inför tolkningen är du välkommen att kontakta oss på tolkcentralen.

Tolkmetoder

Används till döva och hörselskadade personer som har teckenspråk som sitt första språk. De flesta som använder sig av teckenspråkstolkning är födda döva, så kallade barndomsdöva, eller har fått en hörselnedsättning i tidig ålder. Tolkningen sker mellan svenska och teckenspråk.

Tolkningen utförs av en teckenspråkstolk. Teckenspråket är ett fullständigt språk med egen grammatik och egna språkregler. Teckenspråket är inte internationellt.

För personer med dövblindhet kan tolkmetoden skifta beroende på graden av syn- och hörselnedsättning, och om svenska eller teckenspråk är första språk. De vanligaste metoderna är taktil teckenspråkstolkning, tydligt tal och tolkning i begränsat synfält.

Tolken kallas för dövblindtolk. I dövblindtolkning ingår också viss ledsagning och syntolkning.

Används till personer som fått försämrad hörsel i vuxen ålder och som har svenska som sitt första språk. Skrivtolkning är den vanligaste tolkmetoden och utförs av en skrivtolk. Tolken skriver på ett tangentbord via en dator och texten läses på liten eller stor bildskärm.

Ibland använder tolken TSS-tolkning, Tecken Som Stöd, och tecknar de viktigaste orden i en mening, men tolkningen bygger på svensk grammatik.

Kontakt

Akut tolk

Vid akut behov av teckenspråks-, dövblind- och skrivtolk efter kontorstid.
Telefon: 054-15 03 95 SOS Alarm tar emot ditt samtal.

Öppettider

Måndag-torsdag 08.00-12.00 och 13.00-16.00
Fredag 08.00-12.00

Telefon: 010-831 59 67
Fax: 010-831 55 18
Mobil: (Sms) 070-555 87 20
Bildtelefon: karlstad.tolkcentralen@ectalk.se
E-post: tolkcentralen@regionvarmland.se

Adress

Tolkcentralen, Hörselvården
Centralsjukhuset
651 85 KARLSTAD

Eva Mjörnerud, tolkchef

Telefon: 010-831 74 22
E-post: eva.mjornerud@regionvarmland.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats