Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 11 2023

Läkemedelsnytt vecka 11 2023

Ta del av nytt om läkemedel.

Läkemedelsnytt vecka 11 handlar om:

  • Observera märkning på utländsk förpackning av Imdur depottablett
  • Ha en månads lager av receptbelagda läkemedel och förbrukningsartiklar i hemmet
  • Så undviker vi läkemedelsrelaterade problem: Tiaziddiuretika
  • Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Observera märkning på utländsk förpackning av Imdur depottablett

Bild på Imdur depottabletts förpackning.

Utländsk förpackning av Imdur depottablett 60 mg märkt ”Durules”.

På grund av rådande restsituation för isosorbidmononitrat 60 mg depottablett har Läkemedelsverket godkänt försäljning av utländska förpackningar av Imdur 60 mg depottablett i Sverige. Depottabletterna i förpackningen är identiska med de svenska förpackningarna av Imdur 60 mg.

Det är dock viktigt att observera att benämningen av beredningsform skiljer sig åt mellan förpackningarna. På den utländska förpackningen står det enbart "tablets" trots att förpackningen innehåller depottabletter. Ordet "Durules" som står under substansnamnet på förpackningen förklarar att tabletten är
en depotberedning.

Ha en månads lager av receptbelagda läkemedel och förbruknings-artiklar i hemmet

Från den 1 mars rekommenderar Socialstyrelsen patienter, som behandlas stadigvarande för sjukdom eller annat hälsotillstånd, att ha en månads beredskap i hemmet av receptbelagda läkemedel och förskrivna förbrukningsartiklar. Syftet med rekommendationen är att stärka beredskapen och minska sårbarheten hos patienter, hälso- och sjukvård samt apotek.

Rekommendationen gäller de patienter som under en längre tid behandlas med samma receptbelagda läkemedel i samma dos. Rekommendationen gäller inte receptfria läkemedel och förbrukningsartiklar och inte heller läkemedel som skrivs ut för en kortare tids behandling, dosexpedierade läkemedel eller läkemedel med expeditionsintervall.

Den medicinska bedömningen av vilka läkemedel som är lämpliga och vilken mängd som ska skrivas på receptet påverkas inte. Däremot kan recept behöva förnyas något tidigare.

Läs mer på webbsidan för Socialstyrelsens rekommendationer.

Så undviker vi läkemedelsrelaterade problem: Tiaziddiuretika

Läkemedel i form av tiaziddiuretika ger inte sällan elektrolytstörningar i form av hyponatremi och hypokalemi hos äldre patienter. Läkemedlen kan också ge besvär med ortostatiskt blodtryck. Vid mätning av blodtryck ska därför även stående blodtryck mätas. Både elektrolytstörningar och ortostatism ökar risken för fall.

Tiaziddiuretika ska även undvikas om eGFR <30 ml/min på grund av bristande behandlingseffekt.

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Nytt från sortimentsrådet. För mer information se Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel. Uppdateringar görs löpande.

Restnoterat

  • Dalacin granulat till oral lösning, Kalcipos tablett

Uppdaterat

  • Paracetamol oral lösning och suspension

Avslutat

  • Antacida tuggtabletter, amoxicillin/klavulansyra tablett, Antabus brustablett och baklofen tablett finns åter att tillgå.

Tips!

Skriv ut sidan för att kunna sätta upp informationen i fikarum och andra lokaler vid behov.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats