Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 6 2024
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 6 2024

Information från läkemedelscentrum.

Hämtning av läkemedel på annan vårdenhet

Om ett läkemedel hämtas på en annan vårdenhet ska det inte ersättas av hämtande enhet, det har hälso- och sjukvårdsledningen beslutat. Det är bra att alla är kostnadsmedvetna men att beställa hem och lämna tillbaka hämtade läkemedel är inte värdeskapande utan skapar merarbete för många inblandade.

Det förekommer att vårdenheter uppmanas att lämna tillbaka läkemedel till den vårdenhet där läkemedlet har hämtats. Det är inte ett rekommenderat arbetssätt. Om ett läkemedel saknas på den egna vårdenheten ska arbetssättet i Ordination av läkemedel utanför bassortimentet (INS-14732) följas. Hämtning av läkemedel sker i första hand från de sjukhusgemensamma serviceförråden och i andra hand från en annan vårdenhet.

De flesta vårdenheter på sjukhusen i Arvika, Torsby och Karlstad har idag tjänsten läkemedelsservice (LMS), vilket bland annat innebär att personal från läkemedelscentrum beställer och packar upp läkemedel utifrån ett fastställt bassortiment för respektive vårdenhet samt omfördelar läkemedel vid behov.

Har en vårdenhet behov av att på regelbunden basis hämta ett läkemedel ska det läggas till i vårdenhetens bassortiment, alternativt läggas till i serviceförrådet beroende på vilket läkemedel som avses. Vårdenheten och läkemedelscentrum för kontinuerlig dialog för att optimera sortimenten.

Gemensamt ansvar

I och med det allvarliga ekonomiska läget som Region Värmland befinner sig i är det viktigt att vi inte försöker skjuta kostnadsansvaret till någon annan, utan att vi gör gemensam sak av att använda våra resurser på ett optimalt sätt, inte minst när det gäller läkemedel.

Om ett läkemedel hämtas på en annan vårdenhet ska det inte ersättas av hämtande enhet, enligt beslut i hälso- och sjukvårdsledningen.

Mer information

Ordination av läkemedel utanför bassortimentet - INS 14732) (instruktion i Vida)

Susanne Carlsson, verksamhetschef läkemedelscentrum

Antalet restanmälda läkemedel fördubblades under 2023

Antalet restanmälda läkemedel ökade med 100 procent under 2023 jämfört med året innan, visar statistik från Läkemedelsverket. Det rådande världsläget, höga energipriser i kombination med en hög inflation, svag kronkurs och stigande räntor är fortsatta utmaningar som kommer vara kvar även under 2024.

Andelen läkemedelsförpackningar med en pågående restsituation är sju procent. De flesta läkemedel finns det naturliga ersättare för, men i andra fall krävs omställning till andra behandlingar eller licensläkemedel.

Restinformation på nytt sätt

Läkemedelsverket tar emot anmälningar om restsituationer och publicerar aktuell information på sin hemsida. Informationen uppdateras dagligen.

Tidigare publicerades informationen i en Excel-fil, men från och med den här veckan finns informationen istället samlad i en söktjänst. I söktjänsten kan du själv anpassa sökningen med hjälp av olika val och filter. Du kan också söka på alla restanmälda läkemedel. Sammantaget gör den nya söktjänsten det lättare att kontrollera om ett läkemedel är restanmält.

Vad gör läkemedelscentrum?

Läkemedelscentrum inom Region Värmland arbetar aktivt för att minska restnoteringarnas påverkan på vården. Det görs genom att aktivt justera sortimentet på vårdavdelningar och genom att sammanställa och sprida information. I många fall tar läkemedelscentrum också fram underlag för ansökningar av licensläkemedel.

Informationen sammanställs och publiceras på en webbsida, samt sammanfattas i Läkemedelsnytt. Uppdateringar på webbsidan sker löpande, men inte dagligen. Eftersom Läkemedelsverkets information om restanmälda läkemedel uppdateras dagligen, kan det tillfälligt skilja i detaljer mellan deras information och den på läkemedelscentrums webbsida.

Aktuell information

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Nytt restmeddelande

Ibuprofen suppositorium

Uppdaterat restmeddelande

  • Inolaxol granulat och pulver
  • Lasix Retard depotkapsel
  • Semaglutid (Ozempic) förfylld inj-penna

Avslutad restnotering

  • Kalciumkarbonat tablett
  • Klorhexidinsprit kutan lösning
  • Prometazin tablett

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats