Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Läkemedelsnytt vecka 9 2024
Sidhuvud med Region Värmlands blomstersymbol och två foton. Ett med en spruta och ett med läkemedelspiller i en ask.

Läkemedelsnytt vecka 9 2024

Information från läkemedelscentrum.

APL-produkt med acetylcystein är nu tillgänglig

APL har meddelat att de nu kan tillhandahålla acetylcystein lösning för nebulisator, 200 mg/ml som extemporeberedning. Produkten kan både rekvireras till vårdenhet och förskrivas på recept. Oöppnad förpackning är hållbar i 6 månader från tillverkningsdatum. Öppnad förpackning är hållbar i sju dagar och ska förvaras i kylskåp.

Observera att produkten endast är till för inhalation!

APL-varan saknar specifikt varunummer och beställs vid rekvisition till vårdenhet enligt rutin Hantering av licensläkemedel och läkemedel som saknar specifikt varunummer (RUT-14990). Vid beställning tillkommer en orderavgift på 630 kronor per order.

Läs mer i restmeddelande för acetylcystein
Restnoteringar, utgående läkemedel och licenser - Region Värmland (regionvarmland.se)

Hantering av öppnade injektionsflaskor med insulin

Oöppnade injektionsflaskor med insulin ska förvaras i kylskåp. Vilken hantering som gäller efter öppnande kan variera mellan olika fabrikat. I Utbyteslista för insulin (INS-16353) anges vilka insuliner som ska användas i första hand inom regionen samt i bassortimenten hos de enheter som har tjänsten läkemedelsservice (LMS).

Enligt Fass gäller nedan hantering efter öppnande för de vanligast förekommande insulinsorterna i bassortimenten.

Insulin aspart inj-vätska, lösning injektionsflaska

  • Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras ej i kylskåp. Får ej frysas. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Insulin lispro inj-vätska, lösning injektionsflaska

  • Förvaras vid högst 30 °C. Förvaras i skydd mot kyla. Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

Varje vårdenhet som har injektionsflaskor med ovanstående insulin behöver ha en plats i läkemedelsrummet där dessa kan förvaras i rumstemperatur efter öppnande. Tänk på att injektionsflaskorna är ljuskänsliga. Varje vårdenhet ansvarar själva för att se över hållbarhet på öppnade injektionsflaskor samt att kassera dessa när hållbarhetstiden har passerats. Observera att vid användning inom vårdverksamhet är hållbarheten begränsad till sju dagar efter öppnande.

För att se vilken hantering som gäller för andra fabrikat av öppnade injektionsflaskor med insulin se information i Fass.

Hantering av amoxicillin tabletter

Amoxicillin tabletter är restnoterade i flera olika styrkor och förpackningar, vilket ställer till det för förskrivare, apotek och patienter. För att underlätta situationen har farmacitjänsteenheten idag lagt in en kommentar i alla ordinationsmallar i Cosmic, för amoxicillin tabletter i styrkorna 500 mg och 750 mg. Kommentaren medger att apoteket byter till annan styrka i motsvarande dos, dispergerbar tablett och licensläkemedel. Vid oklarheter behöver farmaceuten på apoteket ändå ta kontakt med förskrivaren.

Om förskrivare inte medger byte behöver kommentaren i fältet Notera vid administrering raderas. Om förskrivning görs utan ordinationsmall behöver kommentaren skrivas dit manuellt för att apoteket ska kunna byta.

Sortimentsrådet inom Läkemedelscentrum uppdaterar också löpande restmeddelandet för amoxicillin med information om vilka godkända alternativ och licensläkemedel som finns tillgängliga.

Restnoteringar, utgående läkemedel och licenser - Region Värmland (regionvarmland.se)

Aktuella restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel

Här uppmärksammas ny information från sortimentsrådet. Uppdateringar görs löpande.

Nytt restmeddelande

Ibuprofen suppositorium

Uppdaterat restmeddelande

  • Alfakalcidol kapsel
  • Amoxicillin tablett
  • Vareniklin tablett

Utgående vara

  • Flutide Nasal näsdroppar
  • Ketogan Novum tablett och injektionsvätska

Avslutad restnotering

Ipratropium-salbutamol lösning för nebulisator

Mer information om restnoteringar finns på sidan Restnoteringar, utgående läkemedel och licensläkemedel.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats