Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Ja till Värmlands målbild för nära vård i Filipstads kommun

Ja till Värmlands målbild för nära vård i Filipstads kommun

Nu har Värmlands målbild för nära vård också godkänts i Filipstads kommun. – Vi kommer att fortsätta jobba med förankring av målbilden men också med att forma strukturer för det fortsatta arbetet, säger Åsa Andersson, socialchef i Filipstads kommun.

Nära vård är ett nationellt långsiktigt omställningsarbete som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Målbilden visar en gemensam riktning och beskriver vägen mot visionen om en god och jämlik hälsa i Värmland. I Forshaga kommun jobbar man med hela åldersspannet kring målbilden.

- När det gäller barn och unga har vi anställt en gemensam psykolog mellan skola och socialtjänst, säger Åsa Andersson. Vi har också precis startat specialisthemtjänst som vänder sig till personer med demens, missbruk och beroende och/eller psykiatri. Där ska hemtjänsten ännu mer utgå ifrån vad den enskilde brukaren anser sig behöva.

I östra Värmland pågår också ett gemensamt arbete mellan kommunerna och regionen där man tittar på hur målbildsarbetet ska organiseras. Bland annat jobbar man med att få till ett mobilt närvårdsteam. I Filipstad arbetar man också med att verkställa mobil hemsjukvårdsläkare.

Vad är viktigast i arbetet framöver?

- Att jobba med fortsatt förankring av målbilden, men också att forma strukturer för det fortsatta arbetet, säger Åsa. Målbilden behöver brytas ner och bli konkret för alla som berörs av den.

Hur välkänd är målbilden hos er?

- Hittills har vi jobbat med att göra målbilden känd inom organisationen, till pensionärsråd, rådet för funktionshinderfrågor, fackförbund samt politiken, och jag uppfattar att vi lyckats göra det ganska så bra. Nu måste vi också sprida information utåt där vi konkret beskriver det pågående arbetet samt också hur det berör oss som boende i kommunen, avslutar Åsa.

Mer om nära vård och omställningsarbetet

Mer information, konkreta exempel och material att använda finns på regionvarmland.se/naravard

Nationell omställning

Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Det är en nödvändig förändring för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning, som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler.

En viktig del i nära vård är relationen mellan individen och vården/stödet. I framtiden behöver vi utforma vård, hälsa och omsorg mer tillsammans med invånaren och utifrån deras behov. Det handlar också om att arbeta mer tillsammans, där samverkan mellan våra olika enheter men också med andra organisationer blir en viktig del.

Värmlands målbild

Under 2021 tog Värmlands 16 kommuner och regionen gemensamt fram en målbild för omställningen till nära vård. Målbilden visar länets gemensamma riktning och beskriver omställnings­resan som leder till visionen om en god och jämlik hälsa. Målbilden visar de förflyttningar vi behöver göra för att åstadkomma en nära vård och också vilka värden som är viktiga för invånarna i Värmland. Målbilden beslutas nu i länets kommuner samtidigt som arbetet med att ta fram konkreta färdplaner för det fortsatta omställningsarbetet startar.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats