Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / När vården kommer hem
Läkare Ulrika Svensson och sjuksköterska Nils Fogelquist bemannar den mobila akutbilen som utgår från akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Läkare Ulrika Svensson och sjuksköterska Nils Fogelqvist bemannar den mobila akutbil som utgår från akutmottagningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

När vården kommer hem

Mobila team, som kan ge vård i hemmiljö, finns inom flera verksamheter i Region Värmland. Ett av dem är det akuta mobilteamet i Karlstad, som utgår från akutmottagningen.

Sedan i somras finns ett mobilt akutteam på Centralsjukhuset i Karlstad. Det innebär att en bil, bemannad med läkare och sjuksköterska, kan åka ut och bedöma patienter i hemmet. Det mobila akutteamet besöker främst äldre och multisjuka.

I Värmland finns olika varianter av mobil vård. De kan utgå från sjukhus, vårdcentraler eller kommunal verksamhet. Tanken med mobil vård är att skapa ökad trygghet, delaktighet och självständighet för både patienter och anhöriga. Dessutom går utvecklingen inom hälso- och sjukvården i riktning mot att alltmer vård sker i öppenvård – nära patienten och genom vård hemma.

– Vi hjälper till på plats om vi kan. Ibland behöver patienten läggas in på sjukhus och då gör vi det utan att behöva ta vägen via akuten. Teamet kan börja en behandling i hemmet och fortsätta på sjukhuset, säger Ulrika Nilsson, verksamhetschef på akuten.

Akutvård på patientens premisser

Akutvård i hemmet sker alltid i samråd med patient eller närstående. Erfarenheten är att de flesta vill vara kvar hemma och när de får den möjligheten blir många positivt överraskade. Nils Fogelqvist har arbetat som sjuksköterska inom ambulansen i 25 år och ingår i det mobila akutteamet i Karlstad.

– Vi arbetar med avancerad vård och kvaliteten ökar enormt. Det märks att det är uppskattat, vilket är ett kvitto på att vi gör skillnad. Det är ett väldigt spännande, utvecklande och lärorikt sätt att arbeta på, säger han.

I snitt får fem personer per dag besök av det mobila akutteamet och de flesta behandlas hemma. De som behöver sjukhusvård förbereds i hemmet och förs sedan till sjukhuset.

Ulrika Nilsson, verksamhetschef på akuten.

Ulrika Nilsson är verksamhetschef på akutmottagningen i Karlstad. – Det handlar om väldigt sköra patienter och den sista tiden i livet ska vara så bra den kan vara.

Begränsa inflödet till sjukhuset

Syftet med att skapa det mobila akutteamet var från början ett försök att begränsa antalet sjukhusbesök under sommaren.

– På sommaren, när vi kan ha svårt att få resurserna att räcka till på akuten, riskerar våra äldre patienter att få vänta länge när vi behöver prioritera medicinskt mer akuta fall, säger Ulrika Nilsson.

Specialistläkare Ulrika Svensson är en del av akutteamet och deltog i att planera verksamheten.

– Många av våra patienter mår inte bra av att ligga och vänta på akuten. Via den mobila akutbilen kan vi i stället erbjuda ett hembesök dagen efter, så att de slipper åka in. Det gör stor skillnad för dem vi hjälper, säger hon.

Samverkan är grundläggande

Akutbilen bemannas måndag till fredag mellan klockan 8 och 16. För tillfället roterar fyra läkare och fyra sjuksköterskor. Det mobila akutteamet har en direkttelefon som främst får samtal från distriktssköterskor vid vårdhem eller hemsjukvård, av ambulans och av SOS Alarm. Saverkan mellan olika verksamheter har varit grundläggande för att få det att fungera.

Upptagningsområdet är Karlstad och kranskommunerna med Centralsjukhuset i Karlstad som nav. Nu finns en ambition att bredda verksamheten, säger Ulrika Svensson.

– Kan vi till exempel få fler läkarkompetenser och i förlängningen en akutläkare? Kan vi starta fler akutteam, kanske ett psykiatriteam? Hur kan vi hjälpas åt mer under kvällar och helger? Skulle vi kunna bemanna en akutbil till?

Idéerna är många.

– Med hjälp av det mobila akutteamet kan fler patienter få den hjälp de behöver, vilket avlastar både sjukhusen och vårdcentralerna. Ju mer vi är ute och ju fler vi möter, desto mer inser vi att det är så här vi måste arbeta för att räcka till i framtiden, säger Ulrika Svensson.

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Nära vård i Värmland

Det här är ett exempel på Värmlands arbete i omställningen till god och nära vård. Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna. Det är en nödvändig utveckling för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler.

Arbetet drivs tillsammans av Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Läs mer på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats