Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nära vård juni 2023

Skriv gärna en trevlig bildtext. Glöm aldrig bildbeskrivingstexten.

Nära vård juni 2023

En inspirerande sammanställningen med exempel på omställningsarbeten som skett i regionen under 2022, utbildningstips och ett formulär där du själv kan tipsa om omställningsarbete. Det är några av nyheterna i juni.

Framfart nära vård 2022 – exempel från den årliga redovisningen

Varje år träffar SKR och staten en överenskommelse för att vidareut­veckla den nära vården. Regionerna redovisar sina genomförda insatser och hur medlen använts till Socialstyrelsen. I år har Region Värmland sammanställt ett urval av 2022 års redovisning i ett dokument. Sammanställningen innehåller aktiviteter som tar oss i rätt riktning i omställningen och som i vissa fall är nära sammankopplade med an­dra stimulansmedel, exempelvis psykisk hälsa. Kanske läser du om något intressant arbetssätt och kan ta kontakt med just den verksamheten för att få höra mer?

Här är ett urval av 2022 års redovisning från Region Värmland (pdf) Pdf, 2 MB.

Ledarskapsstöd kring nära vård via SKR

Omställningen av svensk hälso- och sjukvård och omsorg till nära vård ställer höga krav på ledarskap. SKR arbetar på olika sätt för att stödja ledande tjänstepersoner och förtroendevalda som arbetar med omställningen att driva en så stor förändring som inbegriper både flera huvudmän och många professioner.

Här finner du ledarskapsprogram och seminarier som SKR erbjuder under hösten (skr.se)

Nära vård utifrån socialtjänstens perspektiv – seminarium 13/9

Omställningen till nära vård pågår runt om i kommunsverige. Hur kan nära vård vara relevant för alla målgrupper inom socialtjänsten? Vid ett seminarium den 13 september presenteras exempel på nya stöd och arbetssätt för socialtjänstens målgrupper.

Kolla in Nära vård utifrån socialtjänstens perspektiv (skr.se)

Dela med dig av dina omställningsexempel

Har du tips på framtida eller pågående bra omställningsexempel? Vi vill gärna veta! Skicka in exempel så sprider vi det vidare och inspirerar varandra.

Tipsa om goda omställningsexempel

Symbol: Framtidens Värmland. Tillsammans utvecklar vi god och nära vård, hälsa och omsorg.

Nära vård i Värmland

Nära vård är en nationell omställning som handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna, en nödvändig utveckling för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler.

Arbetet drivs tillsammans av Region Värmland och Värmlands 16 kommuner.

Läs mer på regionvarmland.se/naravard

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats