Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Nu öppnar seniormottagningen i Hagfors Ekshärad
Invigning av seniormottagning Hagfors.

Åsa Johansson (S), regionstyrelsens ordförande, klipper bandet och invigde på tisdagen Värmlands första seniormottagning i Hagfors Ekshärad. Hon flankeras av Annika Dahlgren, verksamhetschef, vårdcentralerna norra Värmland till vänster samt Yvonne Jonsson, enhetschef, vårdcentralen Hagfors Ekshärad till höger.

Nu öppnar seniormottagningen i Hagfors Ekshärad

I tisdags invigdes den nya seniormottagningen vid vårdcentralen Hagfors Ekshärad. Mottagningen ska göra det lättare att tidigt identifiera sköra äldre patienter i syfte att planera bättre och göra proaktiva insatser.

– Befolkningen blir äldre och äldre och det här är en del i arbetet för att räcka till och för att kunna ge vård nära patienten, säger Yvonne Jonsson, enhetschef, vårdcentralen Hagfors Ekshärad.

Via seniormottagningen får äldre personer en trygg och enkel väg in i vården. Genom ökad samverkan och tvärprofessionellt arbete förbättrar mottagningen vården av äldre i Hagfors. Planeringsarbetet har pågått i flera år och utvecklingsarbetet fortsätter.

– Vi kommer bland annat att arbeta med förebyggande insatser som exempelvis hälsoundersökningar för att tidigt upptäcka eventuella sjukdomar, säger Britt Lindberg, enhetschef vårdcentralen Hagfors Ekshärad. Många äldre söker vård först då de är i dåligt skick trots att de harstora behov av insatser.

Två kvinnor sitter framför en Region Värmland roll-up. Invigning.

Nyckeln till framgång är samarbete över organisationsgränserna menar Britt Lindberg, enhetschef vid vårdcentralen Hagfors Ekshärad och Isa Nyberg medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun.

Samverkan med äldre i fokus

Mottagningen innebär ökad tillgänglighet för patienterna där insatserna samlas runt personen i stället för att patienten själv måste kontakta olika instanser. Här samverkar kommun och region.

– Samarbetet mellan kommun och regionen här är självklart, säger Isa Nyberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Hagfors kommun. Målet är en sömlös upplevelse för de äldre och när vi lyckas märks det inte att vi som möter patienterna är från olika organisationer.

Gynnar både patient och personal

Genom mottagningen nyttjas också aktuell läkarresurs bättre och det dubbelarbete som ibland sker i kommun och region undviks.

– Förutom fördelarna för patienterna kommer arbetssättet på mottagningen att minska patienttrycket på vårdcentralen och i telefonrådgivning, säger Britt Lindberg. Seniormottagningen blir en samlingsplats för kontinuitet och samarbete.

Gruppbild på fyra äldre personer, två kvinnor och två män, en av kvinnorn sitter i rullstol.

PRO och kommunens pensionärsråd i Hagfors deltog vid invigningen av seniormottagningen. Medlemmarna är nöjda med den nya Seniormottagningen.

Både PRO och kommunens pensionärsråd i Hagfors deltog vid invigningen.

– Det här är jättespännande och våra medlemmar ser mycket fram emot att mottagningen öppnar, säger Curt Carlsson, ordförande i PRO Hagfors (ståendes i mitten på bilden ovan). Det är viktigt att få kontinuitet i besöken och också få besöka samma läkare flera gånger i rad.

Seniormottagningen i linje med nya arbetssätt

I omställningen till nära vård har flera regioner och kommuner utvecklat nya sätt att arbeta på. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram beskrivningar av några nya arbetssätt - till exempel proaktiv vård för äldre. Seniormottagningen i Hagfors är ett exempel på det.

Läs mer om beskrivningarna kring proaktiv vård av sköra äldre (skr.se)

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats