Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Utbildning i tjänsteinnovation och design vidgar vyer

Hur kan det kännas att försöka läsa tidningen med en synnedsättning? Som en del i ett ledarskapsprogram får norska hälso- och sjukvårdsledare kliva in i rollen som patient genom att testa olika empatistationer.

Utbildning i tjänsteinnovation och design vidgar vyer

Just nu deltar drygt 200 norska hälso- och sjukvårdschefer i en ledarskapsutbildning i tjänsteinnovation och design som värmländska Experio Lab driver. Utbildningen syftar bland annat till att öka förmågan att se andras perspektiv för att hitta nya arbetssätt. Uppdragsgivarna är norska Helsedirektoratet och de norska kommunernas samarbetsorganisation, KS.

Hur driver man tjänsteutveckling med design som metod för att involvera patienter, anhöriga och medarbetare i utvecklings- och innovationsarbete? Ja det är temat på den delkurs som ingår i det norska ledarskapsprogram som förlagts i Karlstad tillsammans med Experio Lab. Kursdeltagarna får kunskap erom tjänsteinnovation och design och hur de kan användas i arbetet.
– Detta borde vara obligatoriskt för alla i sjukvården, för att verkligen förstå varandra måste vi också testa att gå i varandras skor, säger en av deltagarna.

Snabba vs värdeskapande lösningar

Tomas Edman är koordinator på Experio Lab och en av föreläsarna. Han menar att vi traditionellt sett är skolade att ta oss an utmaningar för att snabbt hitta lösningar.

– Här handlar det i stället om att titta på värdet lösningen ger dem som ska nyttja den. Om vi låter patienters och närståendes frågeställningar och upplevelser leda vägen blir både processen, delaktigheten och resultatet bättre.

Livet med KOL? Kursdeltagarna fick testa olika verktyg som simulerade olika funktionsnedsättningar.

Att gå i någon annans skor

För att öka förståelsen får kursdeltagarna bland annat kliva in i rollen som patient genom att testa empatistationer uppbyggda efter personas med olika funktionsvariationer som KOL, grön starr, åldersdarrningar och hjärtsvikt: hur kan det kännas att försöka läsa tidningen med en synnedsättning, att ta sig ur en säng med kraftigt begränsad rörelseförmåga eller gå en kort sträcka med minskad andningskapacitet? Vilken är patientens upplevelse och hur kan hälso- och sjukvårdspersonal använda den erfarenheten i sitt arbete?
– Det är verkligen värdefullt att testa patientens perspektiv, säger en deltagare. Vi har pratat om att värdet av tjänsteinnovation skapas hos brukare och så är det verkligen.

– Empatistataionerna gör vi för att påminna deltagarna om betydelsen av att ta den andres, patientens, perspektiv. Det handlar om vikten av att lära sig gå in användarens skor och att ibland ta av sig sina egna, säger Tomas.

Pamela Nowell, assistant professor vid norska Handelshögskolan och Tomas Edman, föresläsare och koordinator vid Experio Lab.

"Kempebra" utbyte ger nya insikter

Utbildningen genomförs på uppdrag av norska Handelshögskolan och för andra året i rad i Karlstad.

– Att norska staten väljer att lägga utbildningen i Sverige hos oss i Region Värmland/Experio Lab är en fjäder i hatten och ett kvitto på att det vi gör är av kvalitet och viktigt, säger Tomas. Det bidrar till att sätta Region Värmland på kartan i frågor om patientinvolvering, innovation och design.

Pamela Nowell är assistant professor vid norska Handelshögkolan och leder en grupperna.

– Det är verkligen ”kempebra” att få ta del av hur man arbetar i Sverige. Det ger oss nya insikter om hur vi också kan jobba. Det är värdefullt att vi har det här nätverket och kan ta del av varandras kunskaper. Ledarprogrammet ger verktyg till våra ledare att använda tillsammans med personal för att skapa värde för de vi jobbar för.

Framtidens arbetssätt

Karin Jacobsson jobbar som enhetschef i Region Värmland och deltar i utbildningen.

– Innehållet stärker insikten om att vi som jobbar inom hälso- och sjukvård måste jobba mer så här i framtiden. I stället för att göra det vi tror är rätt behöver vi undersöka vilka behoven är. Att fokusera på värdet för de vi är till för går helt i linje med hur vi behöver arbeta i omställningen till nära vård där patienter och anhöriga måste blir mer delaktiga.

Experio Lab – ett möte mellan vård och desgin

Experio Lab är en samverkan av flera regioner och kommuner runt om i landet för design i offentlig sektor med hemvist i Region Värmland. Tillsammans med medarbetare i vården, patienter och närstående utformar Experio Lab vård- och omsorgstjänster som skapar värde i människors vardag.

Här samverkar regioner, kommuner och andra offentliga aktörer för att tillsammans utveckla förmåga och kapacitet för en användardriven utveckling med design som metod och förhållningsätt. Läs mer på http://www.experiolab.se/

Tjänstedesign = att en tjänst utformas efter användarens verkliga behov för att bli mer användarvänlig och relevant.

I Norge drivs slutenvården av staten.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats