Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / RGS-webben: ett stöd för sjuksköterskor
Bild på datorskärm

RGS-webb kallas även 1177 rådgivningsstödet webb och ökar patientsäkerheten då vårdpersonal kan göra mer säkra och samstämmiga medicinska bedömningar. Bild från inera.se

RGS-webben: ett stöd för sjuksköterskor

RGS-webben är ett symtombaserat beslutsstöd för sjuksköterskor vid medicinsk bedömning och rådgivning. – Det är ett stöd och en trygghet för sjuksköterskor att använda i sitt dagliga arbete, säger Linda Rågård, verksamhetschef inom barn- och ungdomsförvaltningen i Karlstads kommun.

RGS-webben innehåller cirka 180 medicinska beslutsunderlag som är strukturerade utifrån fem så kallade brådskegrader som anger inom vilken tid den vårdsökande behöver få vård. Bedömningen kan även leda till att den vårdsökande inte behöver fler vårdkontakter.

– Vi har berättat om verktyget och dess möjligheter för personalen och några har också börjat använda vägledningen, berättar Peter Nylander, verksamhetschef i Karlstads kommun. Men vi vet också att vi kan använda det mer, många har inte provat ännu. Målet är att sjuksköterskorna ska använda det i den dagliga verksamheten för att i slutänden kunna undvika slutenvård.

Linda Rågård jobbar för att fler skolsköterskor ska använda RGS-webben.

– De flesta är ensamma i sin roll på skolan och då kan detta vara ett stöd i det dagliga arbetet, säger hon. Det är också ett sätta att minska behovet av att besöka vårdcentral eller akutmottagning eftersom man via verktyget får vägledning. Om det används ger det en ökad trygghet men det behöver bli mer känt bland oss.

Samma rådgivningsstöd används av regionen, både inom 1177 och på vårdcentraler.

Anslutningsersättning under 2024

Under 2024 erbjuds Värmlands kommuner att ansluta sig till 1177 RGS webb och få ersättning för anslutningskostnaden. Pengarna kommer från länsgemensamma medel för god och nära vård, hälsa och omsorg. Priset varierar beroende på antalet användare och invånare, men uppstartskostnaden på 16 000 kronor kan bekostas av länsgemensamma medel. Varje användare måste gå en utbildning för att börja använda 1177 rådgivningsstödet webb.

Om RGS-webben

RGS-webb kallas även 1177 rådgivningsstödet webb ökar patientsäkerheten då vårdpersonal kan göra mer säkra och samstämmiga medicinska bedömningar. Tjänsten bidrar också till en mer likvärdig rådgivning i hela landet.

Läs mer på inera.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats