Till startsidan
Till startsidan
Vårdgivarwebben / Nyhetsarkiv / Workshop om framtidens välfärd i Kristinehamn
Vybild på cirka 90 perosner som sitter runt bord och workshoppar.

Runt 90 personer samlades i Kristinehamn för att workshoppa om framtidens nära vård.

Workshop om framtidens välfärd i Kristinehamn

Förra veckan samlades drygt 90 personer, både chefer och medarbetare, från Region Värmland och Kristinehamns kommunför att workshoppa och diskutera hur man tillsammans kan arbeta för att klara av framtidens välfärdsutmaningar.

Sjuksköterskor, läkare, socionomer, enhetschefer, representanter från elevhälsan, rehabilitering, och öppenpsykiatrin, undersköterskor och psykologer – alla hade alla samma mål för dagen: att hitta en gemensam väg framåt.

Jenny Wennberg, samverkansledare från Nya Perspektiv och Carl Hast, utvecklingsledare från Region Värmland, ledde workshoppen och guidade deltagarna i dialogerna och i nya sätt att tänka och agera på framtidens utmaningar.

– Det var mycket energi och engagemang i rummet. Att samlas och samverka för att skapa värde för våra invånare stärker relationer och ökar förståelsen för hur man tillsammans kan förändra arbetssätt och samordna resurser, säger Jenny.

Två kvinnor

Eva Lotta Lindskog, förvaltningschef på stöd, vård och omsorgsförvaltningen Kristinehamns kommun till vänster och Ingela Agnarsson, verksamhetschef vårdcentralsområde östra Värmland till höger, samverkar i arbetet mot framtidens vård.

Samverkan vägen fram i framtidens vård

Nära vård är en nationell omställning och handlar om att flytta vård, hälsa och omsorg närmare invånarna, en nödvändig utveckling för att klara av utmaningen med en förändrad befolkningssammansättning som på sikt innebär att färre personer ska ta hand om fler. Arbetet drivs tillsammans av Region Värmland och Värmlands 16 kommuner där samverkan är avgörande för att komma framåt i arbetet.

Workshops som stöttar arbetet framåt

Som ett stöd i arbetet finns olika workshops - filmer, bildspel och dialogfrågor om omställningen till nära vård ur olika perspektiv. Materialet kan användas som information och för att skapa diskussion om vad olika verksamheter behöver för att komma framåt i omställningen. Östra Värmland är först ut att prova workshopkonceptet och i Kristinehamn testade man materialet brett.

– Det känns bra att materialet används, säger Kristin Törnquist, samordnare för nära vård i Region Värmland. Vi vill att fler ska se nyttan av att reflektera i grupp eller själv och hoppas att fler verksamheter samlas och arbetar med frågorna tillsammans.

Personer testar "starr-glasögon"

Ett sätt att få ökad förståelse för hur olika ögonsjukdomar kan påverka livet, fick deltagarna genom att prova delar ur en så kallad empativerkstad, olika sätt att testa att gå i någon annan skor. Här testar några hur det kan vara att leva med en synnedsättning. – Ett väldigt uppskattat inslag, säger Jenny.

Eva Lotta Lindskog är förvaltningschef på stöd, vård och omsorgsförvaltningen i Kristinehamns kommun.

– Att göra det här arbetet tillsammans kommun och region är avgörande för att det ska fungera, säger hon. Vår förhoppning är att det blir startskottet för arbetet med nära vård i Kristinehamn och att deltagarna går här ifrån med känslan av att det nu är lättare att samarbeta med kollegor i andra organisationer. Till hösten följer vi upp hur långt vi har kommit och vad som funkat bra och mindre bra.

Vill ni också workshoppa om nära vård?

Är du och din verksamhet intresserad av att testa materialet finns det tillgängligt via den här länken. Har du frågor eller behöver vägledning i hur du går vidare, kontakta Carl Hast eller Jenny Wennberg.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats