Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Centrum för tidiga insatser

Centrum för tidiga insatser

Centrum för tidiga insatser (CTI) är till för barn från 0-6 år med eller med misstanke om autism, enskilt eller i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller adhd.

Patienter som inte tillhör CTI:s målgrupp

Barn som enskilt bedöms ha intellektuell funktionsnedsättning eller misstanke om det. Målgruppen hänvisas till Barn- och ungdomshabiliteringen.

Barn med primära svårigheter inom områdena koncentration, uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulsivitet. Målgruppen hänvisas till Barn- och ungdomspsykiatri. OBS! När svårigheterna finns i kombination med sampelssvårigheter/misstanke om autism kan barn från 0-6 år ingå i CTI:s målgrupp.

Mottagningen ska genom tvärprofessionell kompetens från olika verksamheter och arbetsgrupper ge tidiga, jämlika och sammanhållna insatser utifrån barnets behov.

Insatserna ska, förutom att svara upp mot barnets behov, ge föräldrar trygghet i deras bemötande av barnet och involvera viktiga nätverk. Syftet är att ge barnet förutsättningar till en så gynnsam utveckling som möjligt.

CTI erbjuder följande insatser

 • Stöd, behandling och neuropsykiatrisk utredning. Möter barn som har symtom inom paraplybegreppet ESSENCE men är inte en fullskalig ESSENCE-mottagning.
 • Insatser som riktas till barnet, utifrån barnets aktuella behov av stödjande insatser och förståelse. Vi erbjuder ett utvecklingsstöd till barnet via föräldrastöd utifrån våra olika kompetenser.
 • Individuella insatser och insatser i grupp. Föräldrautbildning, med inriktning på kunskap och förståelse för de funktionsnedsättningar barnet har och bemötande. Föräldrautbildning ”AKKtiv kom i gång”, med fokus på kommunikation och samspel och vi planerar för ”Mångsidiga intensiva insatser”.
 • Samverkar med barnets nätverk som även inkluderar förskolepersonal.
 • Genomför neuropsykiatriska utredningar som kan vara diagnossättande utredningar.

 • Barn i åldrarna 0–6 år där utvecklingen är försenad och inte blir som förväntat.
 • Barn åldrarna 0–6 år med svårighet att anpassa sig till situationer där det krävs samspel, kommunikation, motorik eller självständighet.
 • Barn åldrarna 0–6 år med svårighet att anpassa sitt beteende och sätt i situationer där barnet behöver vara fokuserad, uppmärksam eller koncentrerad.
 • Barn åldrarna 0–6 år med eller med misstanke om autism, enskilt eller i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller adhd.

 • Arbetsterapeut
 • Habiliteringspedagoger
 • Kuratorer
 • Logopeder
 • Läkare
 • Psykologer
 • Vårdadminstratörer
 • Specilapedagoger
 • Fysioterapeut

Följande verksamheter samverkar:

 • Barn- och ungdomspsykiatri (BUP)
 • Barn- och ungdomshabiliteringen (BUH)
 • Barn unga och familjehälsa

Mottagningen arbetar för att skapa en gemensam plattform där medarbetare får möjlighet till kompetensutveckling och dialog.

 • Målgruppen är barn med samspelssvårigheter som leder till misstanke om autism, enskilt eller i kombination med intellektuell funktionsnedsättning (IF) och/eller adhd.
 • Målgruppen är också barn med redan ställda diagnosen autism och intellektuell funktionsnedsättning. Barnet och vårdnadshavare får fortsatta insatser till och med 6 år eller till dess barnet börjar i årskurs 1. 
 • Barn med primära svårigheter inom områdena koncentration, uppmärksamhet, aktivitetsnivå och impulsivitet ingår inte i CTI: s målgrupp. Målgruppen får sitt stöd genom övrig Barn- och ungdomspsykiatri. När svårigheterna också finns i kombination med sampelssvårigheter/misstanke om autism kan barnet ingå i CTI:s målgrupp.
 • Barn som enskilt bedöms ha intellektuell funktionsnedsättning eller misstanke om det ska få stöd genom Barn- och ungdomshabiliteringen.

Besöksadress

Hamnpirsgatan 2
652 21 Karlstad

Postadress

Region Värmland
Barn och ungdomspsykiatrin
Mottagning 6, Centrum för tidiga insatser
651 85 Karlstad

Telefonnummer till mottagningen

010-831 41 34

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats