Till startsidan
Till startsidan

Hjälpredan

Hjälpredan i Värmland är ett dokument som tydliggör ansvarsfördelningen när det gäller barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Kommun, region och stat har skyldighet att samverka kring dessa barn och ungdomar och dokumentet ska tydliggöra denna samverkan.

Hjälpredan är i första hand ämnad som ett stöd till personer som på olika sätt jobbar med barn och ungdomar som är i åldern 0-18 år och har ett eller flera av följande funktionsnedsättningar:

  • Rörelsehinder
  • Intellektuell funktionsnedsättning
  • Neuropsykiatriska funktionsnedsättning
  • Synskada
  • Hörselnedsättning
  • Tal, språk och kommunikationssvårigheter
  • Läs- och skrivsvårigheter

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats