Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Mobilt resursteam Karlstad

Mobilt resursteam Karlstad

Äldre personer med stort vårdbehov kan få hembesök av både läkare och sjuksköterska. Karlstads kommun och Region Värmland samverkar och har bildat mobilt resursteam Karlstad.

Läkare från Region Värmland och sjuksköterskor från Karlstads kommun arbetar tillsammans. Ofta cyklar de till de äldre.

Läkare från Region Värmland och sjuksköterskor från Karlstads kommun arbetar tillsammans. Ofta cyklar de till de äldre.

Mobilt resursteam ger vårdtagaren en fast vårdkontakt som personen alltid kan vända sig till i frågor om hens hälsa.

Teamet erbjuder samma hjälp som vårdtagaren i dag får av hemsjukvården samt vård som hen idag får på vårdcentralen. När personen behöver vård eller undersökningar som inte teamet erbjuder hjälper teamets samordnande sjuksköterska till att boka tid.

I första hand gör teamet hembesök. Men teamet har också en mottagning på Resurscentrum i Karlstad.

För vem?

Mobilt resursteam är till för dem som:

  • är över 70 år.
  • har stora besvär att ta sig till vårdinrättningar (tröskelprincipen),
  • har komplexa medicinska problem,
  • har varaktiga hemsjukvårdsinsatser,
  • är bosatt i Karlstad kommun.

Individuell bedömning görs av Mobila resursteamet efter inkommen ansökan.

Den som vill få vård av mobilt resursteam ansöker om detta via Vårdcentralen Gripen, se information nedan.

Ansökan  

Vårdtagare kan ansöka om att få vård av teamet. Så här går det till:

  • Pappersblanketten Val av vårdcentral ska användas. Vårdtagare kan hämta den på vårdcentraler och eller skriva ut den från 1177.se "Välja vårdcentral i Värmland". Det går inte att använda e-tjänster för att välja mobilt resursteam, blanketten ska fyllas i för hand.
  • I fältet Den vårdcentral du väljer skriver vårdtagaren Gripen, mobilt resursteam Karlstad.
  • Valblanketten lämnas till en vårdcentral eller skickas till:
    Vårdcentralen Gripen, Box 547, 651 12 Karlstad

Personal från mobilt resursteam hör av sig till vårdtagaren inom en vecka efter att blanketten nått Vårdcentralen Gripen.

Mer information

Kontakta mobilt resursteam Karlstad via telefon 054-540 56 57, vardagar klockan 08.30–12.00 och 13.00–16.00. Klockan 12.00–13.00 kan du tala in ett meddelande på telefonsvararen.

Information finns också på 1177.se

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats