Till startsidan
Till startsidan

Graviditetsenkäten

Syftet med enkäten är att fånga gravida och nyblivna mammors upplevelser för att förbättra vården. Enkäten är framtagen av Sveriges kommuner och regioner (SKR), samt är en del av regeringens satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa. Enkäten har pågått 1 oktober 2020 och pågår fortsatt.

Enkäten består av tre delar och skickas till kvinnor som:

  • Är i graviditetsvecka 25.
  • Fött barn för 8 veckor sedan.
  • Fött barn för 1 år sedan.

Enkäten skickas ut via 1177.se, därför är det viktigt att kvinnorna vet hur de loggar in på 1177.se samt har slagit på sina aviseringar. Frågorna handlar om kvinnornas hälsa och upplevelse av vården.

Resultaten

Resultaten kommer att återföras till verksamheterna löpande genom systemet för Nationell Patientenkät (patientenkat.se). Varje vårdenhet inom mödrahälsovård och förlossning kommer att kunna logga in och följa sina resultat. Informationen kommer också att vara tillgänglig via Graviditetsregistret, mer information kommer att finnas på registrets webbplats. Resultaten kommer att kommuniceras externt en eller ett par gånger per år av SKR.

Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar i mödrahälsovården?

Mödrahälsovården är de gravidas första kontakt med Graviditetsenkäten. Berätta gärna redan på inskrivningssamtalet att Graviditetsenkäten finns, vad den är och varför den är viktig. Ge information om hur de registrerar ett konto och anger kontaktuppgifter på 1177.se.

Lathunden nedan beskriver hur man loggar in och lämnar sina kontaktuppgifter på 1177.se i 5 steg. Enkelsidig PDF att skriva ut eller använda vid datorn när du sitter patientmötet.

Lathund: Registrera konto och ange personuppgifter på 1177.se (pdf) Pdf, 604 kB.

För att de gravida ska få enkäten krävs en registrering i Graviditetsregistret. 

Vid graviditeter som avslutas innan vecka 22+0 måste detta registreras manuellt i Graviditetsregistret, annars kommer kvinnan att få enkäten i vecka 25.

Gravidregistrets webbplats

Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar i barnhälsovården?

Två av tre delenkäter går ut efter förlossning. Därför är barnhälsovården en mycket viktig informationskanal. Vid besöket åtta veckor efter förlossning samt eventuellt vid ettårskontrollen, ta upp Graviditetsenkäten, ge information samt fråga om personen har en inloggning och kontaktuppgifter på 1177.se.

Lathunden nedan beskriver hur man loggar in och lämnar sina kontaktuppgifter på 1177.se i 5 steg. Enkelsidig PDF att skriva ut eller använda vid datorn när du sitter patientmötet.

Lathund: Registrera konto och ange personuppgifter på 1177.se (pdf) Pdf, 604 kB.

Vad är viktigt att tänka på för mig som jobbar på förlossningsklinik?

De viktigaste informationstillfällena för Graviditetsenkäten är i mödrahälsovården och barnhälsovården, inte minst för att kvinnorna mottar så mycket annan information under sin tid på förlossningen och BB. Viktigt för dig som jobbar på förlossningsklinik är att känna till att Graviditetsenkäten finns, samt vid vilka tillfällen under och efter graviditet den går ut.

Informationsmaterial

Presentation om Graviditetsenkäten (pptx) Powerpoint, 12 MB.. Presentationen vänder sig till dig som arbetar i vården.

Frågor och svar om Graviditetsenkäten (pdf) Pdf, 289 kB.. Information till dig som arbetar i vården och får frågor om enkäten.

Folder A5

Foldern finns på arabiska, engelska, farsi, finska, franska, spanska, svenska och somaliska.

Affisch

Beställa folder eller affisch

För beställning av folder eller affisch kontakta christine.wretman@regionvarmland.se.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats