Till startsidan

Vad är viktigt för dig? Hagfors kommun Rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun

Vid rehabiliteringsverksamheten i Hagfors kommun har man sedan en tid tillbaka arbetat aktivt med att ställa frågan som också är central i omställningen till god och nära vård.

Carina Wiberg är verksamhetschef och medicinskt ansvarig för rehabiliteringen i Hagfors kommun.

– Att fråga de vi möter vad som är viktigt för dem är en del i vårt omställningsarbete till god och nära vård, säger hon. Vi har jobbat med frågan i vår arbetsgrupp och ställer den utifrån medborgarens perspektiv. Den skapar viktigt följdfrågor som öppnar upp för ett bredare samtal och större förståelse.

I början överraskade svaren.

– När vi började fråga fick vi andra svar än vad vi förväntade oss, säger Carina. Ett exempel är en kvinna som önskade en rullator. När vi frågade varför det var viktigt för henne svarade hon att hon behövde den för att transportera sin mat från köket till vardagsrummet för att få sällskap av Tv:n när hon åt. Hon kunde egentligen gå väldigt bra men använde rullatorn som lastningsvagn. Genom att ställa frågan hittade vi andra sätt att hjälpa henne.

Ett annat svar på frågan om vad som är viktigt var att få möjlighet att dricka sitt kaffe utomhus, allra helst vid en sjö.

Utsikt över en sjö

Att dricka kaffe vid en sjö är viktigt och skapar livskvalitet för de som går på dagverksamhet i Hagfors kommun.

Utvärdering med invånaren i fokus

För att samla in invånarnas åsikter och utveckla verksamheten finns också ett utvärderingsformulär. Det lämnas ut till de som fått ett besök av rehabiliteringspersonal som de får fylla i och skicka in anonymt. Vad är viktigt för dig-frågan är central i formuläret.

– Ett gott och trevligt bemötande och att få de hjälpmedel man behöver i rimlig tid ligger högst på listan, säger Carina. Men det handlar också om önskemål att kunna fortsätta duscha själv, ha möjlighet att gå ut och gå, att få en fungerande vardag tillsammans med sin familj och att få rätt sorts träning utifrån sina förutsättningar.

Att ställa frågan Vad är viktigt för dig är numera vedertaget i arbetet på rehabiliteringen i Hagfors. Svaren används också som underlag det ständiga utvecklingsarbetet.

– Vi kan alltid kan utvecklas och bli bättre och vi märker skillnad efter att vi aktivt började ställa frågan, avslutar Carina.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?