Till startsidan
Ikon hjärta

Personcentrerat förhållningssätt

Vi behöver fokusera mer på person och relation och mindre på vår egen organisation. Kärnan i nära vård är ett personcentrerat förhållningssätt som utgår från individens resurser och behov. Att arbeta personcentrerat och med kontinuitet är särskilt viktigt för personer som behöver mycket vård eller många insatser.

Utbildning i tjänsteinnovation och design vidgar vyer

Hur driver man tjänsteutveckling med design som metod för att involvera patienter, anhöriga och medarbetare i utvecklings- och innovationsarbete?

Empativerkstad del i utbildning för chefer och ledare

Patientkontrakt - överenskommelse med vården

En del i omställningen till nära vård är att utveckla och införa patientkontrakt. Patientkontrakt möjliggör personcentrering och handlar om att skapa delaktighet, samordning, tillgänglighet och samverkan där individens perspektiv är utgångspunkten.

Läs mer om patientkontrakt i Värmland

Barnkonsultsjuksköterskor med barns och föräldrars behov i fokus

Jenny Andernord och Tina Österman är barnkonsultsjuksköterskor på barn- och ungdomsmedicin i Karlstad. Barn med stora vårdbehov erbjuds samordnad vård och stöd i hemmet där barnens och föräldrars behov sätts i centrum vilket leder till färre sjukhusbesök. Du hör dem berätta om sitt personcentrerade arbete i filmen nedan.

Vad är viktigt för dig? Dagligt detektivarbete vid vuxenhabiliteringen

Att se och möta varje individ utifrån sina unika behov är en grundbult i vuxenhabiliteringens verksamhet i Region Värmland. – Det är ett ständigt experimenterande, säger enhetschef Susanne Lindell. Vi kan inte bemöta alla på samma sätt eftersom alla är olika.

"Att lära och utvecklas av de vi möter och att utgå från de hinder vi stöter på ligger i habiliteringens natur"

Individanpassade föräldrautbildningar i Sunne

Under pandemin ställde Familjecentralen Pusslet i Sunne om sin verksamhet och började erbjuda individanpassade föräldrautbildningar istället för grupputbildningar, vilket gav mycket fina resultat. I arbetet har man haft god samverkan med Sunne kommun vilket bidragit till att minska risken att individen faller mellan stolarna.

Individanpassade föräldrautbildningar i Sunne fångar upp mest sårbara familjer

Volab i Forshaga, en samarbetsverkstad med medborgaren i fokus

I Forshaga kommun jobbar man aktivt med att samverka över förvaltningsgränser. Tre förvaltningar jobbar tillsammans i arbetsgruppen Volab för att utveckla interna samarbeten och bygga tillit mellan varandra. I nästa steg underlättar det för en bättre och enklare samverkan med kommuninvånarna.

Så funkar Volab i Forshaga

Köksbordskonferens i Hagfors

Ett enkelt sätt att ställa frågan Vad är viktigt för dig och på så sätt fokusera på personen man har framför dig är via en köksbordskonferens. Det jobbar man med i Hagfors kommun.

Så fungerar en köksbordskonferens


Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?