Till startsidan
Till startsidan
Start / Samverkan, avtal och vårdval / Närsjukvårdsteam

Närsjukvårdsteam

Personer med omfattande vård- och omsorgsbehov har ofta insatser från fler än en huvudman. För dessa personer är det extra viktigt att samordningen mellan oss vårdgivare fungerar. Här hittar du de rutiner som är gemensamma mellan kommuner och regioner.

Om närsjukvårdsteam

Patienter remitteras till teamen och skrivs in efter remissbedömning. När remissen är accepterad tar teamet över som fast läkarkontakt och fast vårdkontakt, men patienten behåller sin listning på vårdcentralen.

Teamen planerar inskrivningssamtal i hemmet, gemensamt med läkare och sjuksköterska, eventuellt tillsammans med distriktssköterska. Vid behov genomförs samordnad individuell plan (SIP).

Skulle det uppstå behov av inskrivning i slutenvården kan närsjukvårdsteamets läkare direktinskriva patienten.

Patientinformation

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats