Till startsidan
Till startsidan

Sammanhållen vårdstatistik

För dig som arbetar med samverkan inom kommunen

Rapporten Sammanhållen somatisk vård Region Värmland-Kommun redovisar resultatet för patienter med sammanhållen somatisk vård mellan Region Värmland och länets kommuner.

Statistik som finns att ta del av:

  • Antal dagar som patienter varit utskrivningsklara före utskrivning till hemmet
  • Patientens medelvårdtid från hemmet till hemmet
  • Hur frekvent beräknat utskrivningsdatum ändras
  • Om SIP-kallelse skickats under vårdtillfället
  • Undvikbar slutenvård
  • Veckodagar och tidpunkt för utskrivning till hemmet

Utförligare beskrivning finns i rapporten.

Rapporten uppdateras senast den 10:e efterföljande månad.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats