22 27 12 Ur och klockor

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg. arbetsterapeut
Leg. logoped
Utprovning av avancerade tidshjälpmedel i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med kognitiva funktionsnedsättningar som innebär nedsatt tidsuppfattningsförmåga, uppmärksamhetsförmåga och/eller minnesförmåga.

Kriterier:

Aktivitetsbegränsningar som ger stora svårigheter att förstå och beräkna tid.

Mål med hjälpmedlet:

Att ge ökad självständighet avseende att passa och ha kontroll över tid samt minska oro och stress.

Förskrivning av flera:

Grundprincipen är att endast en (1) likvärdig produkt kan förskrivas. Särskilda skäl/funktionella behov
kan förekomma som motiverar avvikelser från denna princip.

Övrigt:

Byte av standardbatteri bekostas av patienten.


Råd i förskrivningsprocessen

 

Bedömning

 • Bedöm barnets/ungdomens kognitiva förmåga med fokus på tidsuppfattning, uppmärksamhet och/eller minnesförmåga.
 • Bedöm vilka begränsningar inom aktivitet och delaktighet som barnet/ungdomen har utifrån funktionsnedsättningen.
 • Överväg först om barnet/ungdomen kan klara av aktiviteten med tydlig struktur som t ex bildschema eller produkter från allmän handel t ex äggklocka.

Inför utprovning

 • Behöver barnet/ungdomen ett visuellt och/eller auditivt stöd av hjälpmedelet?
 • Vilket larm fungerar bäst: vibration, röst eller signal?
 • Viktigt att tänka på om det finns möjlighet att reglera volymen på larmet.
 • Behöver hjälpmedlet vara bärbart?
 • Ska hjälpmedlet användas på flera ställen? (Ex. hem, dubbeltboende, skola, fritids)
 • Behöver hjälpmedlet vara så diskret som möjligt?
 • Börja inlärning i en positiv situation/aktivitet.

Uppföljning

 • Det tar ofta tid att träna in ett tidshjälpmedel.
 • Om inte tidshjälpmedlet används bör man se över om det är rätt tidshjälpmedel.