Till startsidan
Start /Vård och behandling /Hjälpmedel, habilitering och rehabilitering /Hjälpmedelsservice /Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

Riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel barn och unga

Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutar inom sitt ansvarsområde för riktlinjer för förskrivning och vilka produktgrupper inom hjälpmedelsområdet som skall tillhandahållas.

Hjälpmedelsnämnden i Värmland beslutar inom sitt ansvarsområde för riktlinjer för förskrivning och vilka produktgrupper inom hjälpmedelsområdet som skall tillhandahållas.

Personliga hjälpmedel till patienter i Värmland förskrivs enligt riktlinjernas målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet hos alla hjälpmedelsverksamheter i Värmland inom hjälpmedelnämndens ansvarsområde.

Riktlinjernas "Råd i förskrivningsprocessen" är ett levande dokument som hela tiden uppdateras av sortimentsgrupp.

04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

06 Ortoser och proteser

09 Hjälpmedel för personlig vård och deltagande i personlig vård

12 Hjälpmedel relaterade till personlig förflyttning och transport

18 Hjälpmedel för utrustning och anpassning av bostäder och andra lokaler

22 Hjälpmedel för kommunikation och information

24 Hjälpmedel för hantering och transport av produkter

Personliga hjälpmedel till brukare i Värmland förskrivs enligt riktlinjernas målgrupp, kriterier och mål med hjälpmedlet hos alla hjälpmedelsverksamheter i Värmland inom hjälpmedelnämndens ansvarsområde.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?