22 27 18 Personliga nödlarm ( EP-larm )

Nivå:

5

Förskrivare:

Leg.sjuksköterska i samråd med behandlande läkare med ansvar för epilepsibehandling
Utprovning sker i samråd med barnhjälpmedelskonsulent.

Målgrupp:

Barn med epilepsi.

Kriterier:

Epilepsianfall

Mål med hjälpmedlet:

Larmet är avsett att påkalla uppmärksamhet vid epileptiska anfall i hemmet.

Förskrivning av flera:

Nej

Övrigt:

Viktigt med regelbunden uppföljning och kontroll att systemet fungerar enligt bruksanvisning.