Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Bild- och funktionsdiagnostik / Mammografi / Om undersökningar av brösten

Om undersökningar av brösten

Här hittar du information om olika undersökningar av brösten.

Mammografi

En mammografiundersökning som standardundersökning består av totalt fyra bilder, två av varje bröst i två olika projektioner. Denna undersökning kompletteras vid behov utifrån kvinnans besvär, frågeställning på remissen samt vad man ser på bilderna.

Ultraljud

Ultraljud är en metod som används som komplettering till mammografin. Endast vid graviditet eller abscess i bröst används ultraljud som enda undersökning.

Ultraljudsledd punktion

Punktion som görs under vägledning av ultraljud.

Pneumocystografi

Vid fynd av cysta punkteras denna och ibland görs även en pneumocystografi, det vill säga att en liten mängd luft sprutas in i den tömda cystan.

Galaktografi

Vid blodig sekretion ur ett eller båda brösten utförs galaktografi.

Mammografiindikering

Indikering används för att lokalisera icke palpabla förändringar inför operation. Bilder tas med en speciell tillsats, med vars hjälp man exakt kan lokalisera förändringen. Röntgenläkaren för in en tunn steril tråd i förändringen och bilder tas sedan för att se trådens läge. Denna tråd sitter kvar som vägledning
för operatören. Undersökningen kompletteras alltid med preparatröntgen.

Preparatröntgen

En bortopererad förändring - ett preparat - röntgas medan patienten fortfarande är sövd.

Stereotaktisk punktion

Punktion av en liten förändring som inte är palpabel. Patienten får sitta eller ligga ner och bröstet komprimeras mellan två plattor. Undersökningen kan ta upp till 1 timme.

Core-biopsi

Undersökning som innebär att mammografiläkaren tar ett vävnadsprov från det misstänkta området. Provtagningen sker antingen med hjälp av ultraljud eller stereotaktisk punktionstillsats på mammografiapparaten. Punktionsstället
lokalbedövas och ett litet hudsnitt görs.

Förberedelser:

Fråga patienten om eventuell tidigare blödningsbenägenhet. Blodförtunnande mediciner? Annat?

Eftervård:

Punktionsstället tejpas.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats