Problem med Cosmic Link – omedelbar övergång till reservrutiner

Ett flertal kommuner rapporterar att de har problem med Cosmic Link. Det gör att hälso- och sjukvården inom både regionen och kommuner måste gå över på reservrutiner för Cosmic Link.

Mer information
Till startsidan
Till startsidan
Start / Vård och behandling / Demensprogrammet / Vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom

Vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom

Vård- och omsorgsprogrammet syftar till att underlätta vardagen och bidra till en god livskvalitet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga.

Programmet ska vara ett stöd för:

  • patienter och anhöriga att finna aktuell information
  • omvårdnads-, hälso- och sjukvårdspersonal i det praktiska vardagsarbetet, ett kunskapsunderlag för att utveckla och följa upp vårdens innehåll och kvalitet
  • ledning och beslutsfattare vid prioritering, planering och uppföljning.

Vård- och omsorgsprogrammet är framtaget av utvecklings- och samverkansgruppen för demensfrågor som består av representanter för de värmländska kommunerna och Region Värmland. Det är skrivet på ett personcentrerat sätt där de fiktiva karaktärerna Selma och Gustaf används för att visa hur processen ser ut från patients och anhörigs perspektiv.

Vård- och omsorgsprogram vid demenssjukdom (pdf) Pdf, 577 kB.

Sidan uppdaterad

Hjälpte sidan dig?

Kontakta Region Värmland

För dig som är patient

Hitta på webbplatsen

Region Värmlands webbplats